European Media Partner

Leiderschap in de energietransitie

De veranderingen in het energielandschap zijn groot. Zo zet de elektrificatie, geholpen door zonnepanelen en windmolens, onverminderd door. “Ook de uitbreiding van het gebruik van restwarmte door warmtenetten is een mogelijkheid die vandaag de dag steeds meer in de belangstelling staat”, vertelt Eric van den Broek, algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Lievense. “De opwekking en distributie van energie gaat veranderen, dat is een ding wat zeker is.”

De distributie van energie op lokaal niveau staat nog in de kinderschoenen, aldus Anja Vijselaar, directeur van Petersburg Consultants, dat samen met Lievense werkt aan een duurzaam Nederland. “Ook de opslag van energie is een vraagstuk waarbij we pas aan het begin staan van mogelijk grootschalige oplossingen”, vervolgt Vijselaar “De overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame opwekking lijkt onvoldoende voor de benodigde energietransitie. Daar is veel meer voor nodig met interessante en uitdagende vragen als gevolg.”


Van den Broek: “Wat gaat waterstof brengen? Blijven olie en gas wellicht toch in beeld, maar dan met een duurzamer karakter? Hoe kunnen we vraag en aanbod van energie gedurende de dag beter op elkaar afstemmen? Wetenschappers en maatschappij hebben nog onvoldoende antwoord op dergelijke vragen. Samen moeten we op zoek gaan naar passende oplossingen voor een duurzamere wereld.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles