European Media Partner

Langer zelfstandig en mobiel in eigen huis

Volgens de CBS Bevolkingsprognose zal het aantal ouderen in de komende jaren rap toenemen.  In 2041 zullen er 4,7 miljoen 65-plussers in ons land wonen. De vergrijzing neemt dus toe en dat legt een druk op de economie én de zorg. Daar staat tegenover dat de ouderen van nu niet te vergelijken zijn met de eerdere generaties. Veel senioren hebben een actief leven en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In hoeverre is dat mogelijk en kunnen technologische ontwikkelingen daarbij helpen?

Al sinds jaar en dag zijn er verschillende programma’s met als doel ouderen in staat te stellen langer zelfstandig thuis te wonen. Een van die programma’s is het Langer Thuis programma van de Rijksoverheid. Het programma treft subsidieregelingen en is erop gericht ouderen met ondersteuning, zorg en een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.


Henk Herman Nap, senior onderzoeker eHealth van Vilans, houdt zich met deze kwesties bezig en beschrijft de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling als volgt: “Er is sprake van een dubbele vergrijzing; mensen worden ouder en er zijn steeds meer ouderen dan jongeren. Daarom zien we een maatschappelijke beweging om het langer verantwoord en prettig thuis wonen te ondersteunen. Deze ontwikkeling wordt onder andere gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.”


Om langer zelfstandig thuis wonen te realiseren maken we steeds vaker gebruik van technologische oplossingen zoals leefstijlmonitoring. Hierbij zorgen geïntegreerde camera’s ervoor dat de leefpatronen herkend worden, zodat hulpverleners of familieleden gealarmeerd kunnen worden als er iets verdachts in de woning gebeurt. Nap kan zich volledig vinden in zorgondersteunende technologie. “Het is essentieel dat het bijdraagt aan de mantelzorg”, legt hij uit. “Die leefstijlmonitoring via sensoren kan mantelzorgers ondersteunen en ontlasten doordat het minder zorggerelateerde druk en onzekerheid geeft over de thuissituatie. En dit baant natuurlijk de weg voor senioren, die thuis willen blijven wonen.”


Naast de leefstijlmonitoring bestaan er ook andere opties zoals personenalarmering, lage instapbaden, sleutelkluisjes, beeldschermzorg en medicijndispensers om mensen langer verantwoord en prettig thuis te kunnen laten wonen. Mooie bijkomstigheid is dat deze technologieën grotendeels vergoed worden. 


Ook is het voor senioren van belang dat ze binnen hun eigen woning mobiel kunnen blijven. En dat betekent de toevoeging van aanpassingen zoals trapliften en handbeugels. Veel ouderen zijn angstig om te vallen of kunnen niet zo goed meer traplopen. Een aanpassing kan er voor zorgen dat zij toch thuis kunnen blijven wonen. Elke traplift wordt op maak gemaakt en fabrikanten werken daarom al jaren aan het verbeteren van hun trapliften, zo stelt Duurzaam-actueel.nl. De laatste jaren worden ze ook steeds duurzamer, omdat de rail en de stoel steeds vaker een nieuw leven krijgen bij een nieuwe gebruiker. Ideaal dus nu ook duurzaam wonen steeds hoger op onze wensenlijstjes komt te staan.


Opties voor thuis wonen zullen toenemen, maar daarmee worden zorgproblemen niet volledig opgelost, aldus Nap. “Feit blijft dat we gewoon niet genoeg verpleegkundigen hebben om de vereiste zorg te kunnen geven. Daarom verwacht ik dat we in de toekomst meer buiten de reguliere zorg moeten gaan kijken om langer verantwoord en prettig thuis wonen te ondersteunen. We hebben het nu vooral over technologie, maar het juiste samenspel van zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, cliënten, en technologie maakt het langer verantwoord thuis wonen, dus zonder al te veel risico's, mogelijk. Technologie zou daarom een integraal onderdeel moeten zijn van ketenzorg.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles