European Media Partner

Kostprijs wordt in de zorg steeds belangrijker

Nederland vergrijst. Met minder zorgpersoneel moet er dus in de toekomst voor meer mensen gezorgd gaan worden. Het is dan zaak goed te kijken naar de zorg die moet worden gegeven, tegen welke prijs dit gedaan moet worden, en door wie, op een zo effectief mogelijke manier. De kostprijs wordt hierbij in de komende jaren alleen maar belangrijker. Niet alleen in de verpleeghuizen (ouderenzorg), maar ook in onder andere de gehandicaptenzorg en jeugdzorg. 


Menno Commandeur, Product manager bij Create Care


Waarom wordt de kostprijs in de toekomst steeds belangrijker?

“De laatste jaren is de zorg verschoven naar ‘vraaggestuurde zorg’, waarbij de client centraal staat. Daarnaast is het welzijn van de cliënt een groot aandachtspunt van de zorgverlener, familie of mantelverzorger. Dit wordt gestimuleerd door de overheid middels vele programma’s, maar dat is niet genoeg. De ‘zachte’ kant, de handen aan het bed, daar wordt aandacht gegeven, maar niet aan de ‘harde’ kant van de zorg, namelijk hoe krijgen we de financiering in balans met de zorg die wordt gegeven? En met het oog op de vergrijzing is dit van essentieel belang.”


Hoe kunnen we zorgen voor die balans tussen de ‘zachte’ en ‘harde’ kant van de zorg?

“Zorg ervoor dat je via een digitale applicatie weet wat bijvoorbeeld een uur zorg voor cliënt X kost. Wat voor type zorg heeft de cliënt dan nodig, welke handelingen zijn daarvoor nodig en wie kan dat uitoefenen, en hoeveel budget is daar vervolgens beschikbaar voor? Kan bijvoorbeeld een verpleegkundige of een stagiair de handeling uitoefenen? En als de zorgverlener één keer in de week bij cliënt X stofzuigt kan de familie ook besluiten dit te gaan doen om budget ergens anders aan te besteden. Zorg wordt zo én efficiënter ingedeeld en bekostigt.”


Hoe wordt de zorg nu gefinancierd? 

“In de zorg worden alle budgetten op één ‘hoop’ gegooid en na alle kosten blijft geld over voor de zorg. Deze vorm moet worden veranderd. En gelukkig zijn er een aantal partijen die daar mee bezig zijn. De nieuwe vorm van het bekostigen van zorg, met een focus op de kostprijs, is nodig voor de toekomst, waarin de vraag naar zorg alleen maar gaat toenemen, maar het zorgpersoneel (nog) niet toeneemt. Het is zaak om de zorg op een effectieve manier te bekostigen, zodat de zorgverlener met het beschikbare budget betere zorg op maat kan geven aan de cliënt.”   

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles