European Media Partner

Kortere betalingstermijn zorgt voor een stabieler mkb

De wettelijke betalingstermijn voor een  factuur van een mkb-leverancier aan een grote afnemer wordt verlaagd van zestig naar dertig dagen 

“Het mkb heeft enorm te lijden gehad onder het feit dat de grootbedrijven door hun machtspositie lange betalingstermijnen konden hanteren”, vertelt Joost van den Hondel, initiatiefnemer Betaalme.nu. Uit cijfers blijkt dat 25 procent van de faillissementen te maken heeft met debiteuren die niet of veel te laat betalen. “Om het mkb beter te beschermen is dus de wettelijke betalingstermijn in het leven geroepen. Maar in de praktijk bleek dat niet genoeg te zijn. Ik zag dat bij vele mkb-ondernemers het geld vastzat in onbetaalde facturen. Met het gevolg dat de ondernemers in de problemen kwamen. Hierop besloot ik samenwerkingen op te gaan zoeken met enkele grote bedrijven in Nederland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en MKB-Nederland om te kijken of en hoe we de mkb ondernemer beter kunnen ondersteunen. En dat is gelukt. In de wet wordt nu vastgelegd dat de betalingstermijn van facturen aan mkb-bedrijven maximaal dertig dagen wordt.”


Joost van den Hondel, initiatiefnemer Betaalme.nu.

Krijgen mkb ondernemers sneller betaald, dan kunnen ze dat geld namelijk sneller in hun onderneming stoppen om bijvoorbeeld het personeel te betalen, gaat Van den Hondel verder. “Kleine ondernemingen zijn afhankelijk van (grote) leveranciers. Grootbedrijven kunnen facturen sneller betalen om zo de kleine mkb’er te helpen, maar in de praktijk gebeurt dit vaak niet. Blijven de grootbedrijven lang over hun betaling doen, dan kan het een keer misgaan en een mkb’er kan dan de rekeningen niet meer betalen met een eventueel faillissement tot gevolg. Het afgelopen jaar zagen we dat bijvoorbeeld de Jumbo deze problematiek inzag. Wanneer de leveranciers van Jumbo niet op tijd betaald worden dan kunnen de schappen in de supermarkten leeg blijven. De supermarktketen besloot hierop al haar leveranciers zo snel mogelijk te gaan betalen. Een prachtig voorbeeld dat vele grootbedrijven wat mij betreft mogen volgen.”


Het is nu dus eindelijk gelukt om de fatsoenlijke betalingstermijn van dertig dagen per 1 januari 2022 ook wettelijk vast te laten leggen. “Het is nu gelukt om leveranciers de betalingstermijn van dertig dagen te laten hanteren, maar dat betekent wel dat de ondernemers zelf ervoor moeten zorgen dat de betaling snel kan worden uitgevoerd. Dat betekent dat de facturen snel en foutloos moeten worden verstuurd naar de afnemer nadat de dienst of het product verkocht is. Daarnaast moet de afnemer zo snel mogelijk de factuur goedkeuren en betalen. De factuur moet dus het liefst als elektronische factuur gestuurd worden, want dan zijn er zo min mogelijk handmatige activiteiten nodig om de betaling te kunnen voltooien.”


De mkb’er is enorm geholpen bij een korte betalingstermijn, maar dan moet de mkb’er degene die de factuur moet betalen wel in staat stellen om deze zo snel en gemakkelijk mogelijk te betalen. “Facturen moeten foutloos, correct en snel worden aangeleverd nadat de dienst of het product verkocht is. Bij vragen doet de mkb’er er goed aan om hulp te zoeken om zo een goede factuur te kunnen versturen en een snelle betaling te kunnen ontvangen. Het speciaal daarvoor opgerichte mkb-loket staat klaar om de mkb’er te helpen en te voorzien van de juiste informatie voor een mkb’er zonder (geld)zorgen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles