European Media Partner

Kleine stappen zijn ook goede stappen

Een smart city, ofwel een future city, is een stad waarbij technologie helpt om de leefkwaliteit te verbeteren. Bijvoorbeeld door het gebruik van apps om meer sociale cohesie te creëren of mensen meer te laten bewegen. Ook het automatisch inparkeren van een auto in een wijk draagt bij aan een verbetering van de leefkwaliteit. Hiervoor heb je niet alleen de juiste technologie en data nodig om deze toepassingen te kunnen gebruiken, maar ook de wil van de mens.

Helaas zijn veranderingen behoorlijk lastig voor mensen en kosten veel tijd. Een (te) grote ambitie neerzetten is dus niet realistisch. Het is belangrijk zorg te dragen voor het feit dat mensen snappen wat er gebeurt en de voordelen van een smart city in gaan zien. Van bovenaf iets opleggen is niet de juiste manier. Mensen moeten de voordelen gaan ervaren, dan pas zullen ze de veranderingen gaan omarmen. 


Men is in de praktijk bang dat de privacy niet wordt gewaarborgd bij toepassingen van smart cities, zoals diverse app, terwijl in veel gevallen deze soms nog beter is gewaarborgd dan zonder het gebruik van een app. Het is belangrijk dat mensen weten dat ze niet meteen alles moeten doen. Je huis hoeft helemaal niet in één keer duurzaam te zijn. Het is belangrijk kleine stappen te maken en zelf te bepalen hoe je die gaat nemen. Kijk daarbij ook naar een ander, bijvoorbeeld de buurman en vraag wat zijn energierekening is, ervaart hij of zij problemen met zijn of haar smart home? De early adopters zijn bevlogen mensen en nemen gemakkelijk anderen mee in hun enthousiasme. 


Waar we nu mee bezig zijn, het uitputten van onze aarde, daar kunnen we niet langer mee door gaan. En smart cities kunnen daar een antwoord op geven. Door de coronacrisis hebben we kunnen zien dat mensen bewust en snel in actie kunnen komen, waardoor processen kunnen versnellen. Tegelijkertijd moet de overheid ook voldoende bijdragen, maar dat gebeurt nog onvoldoende. Zo is er het programma voor circulaire bouw, maar in de praktijk blijkt dat de ambities niet stroken met de financiële middelen. 


De voordelen van de smart city leveren veel wooncomfort en een verbetering van de leefkwaliteit op. Wanneer de mensen zich daar bewust van zijn en de voordelen daarvan ervaren kunnen kleine stappen worden gezet richting een future city en juist de kleine stappen zijn belangrijk! 


Elphi Nelissen

Professor Building Sustainability, department of the Built Environment

Delen

Journalist

Related articles