European Media Partner

Kiezen voor zonne-energie? Niet zo simpel als het lijkt

Eigenaren van commercieel vastgoed blijken in de praktijk niet altijd over toereikende kennis te beschikken om op een goede manier voor zonnestroom voor zijn of haar vastgoed te kiezen. Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Vanuit de overheid wordt de keuze voor PV panelen gestimuleerd, maar daarvoor is kennis en kunde nodig. 

“Toen ik begon met werken in de zonne-energiesector dacht ik vaak, hoe moeilijk kan het zijn? Een paar PV panelen op het dak leggen en klaar”, vertelt Alex Muhring, algemeen directeur van Zoncoalitie. “Maar dat lag toch even anders. PV panelen op het dak is niet zo simpel als het lijkt en vele projecten komen stil te liggen omdat er van te voren niet voldoende is nagedacht over de systeemvereisten.”


Toekomstbestendig vastgoed is duurzaam vastgoed, gaat Muhring verder. Onze gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor dertien procent van de CO2-uitstoot. Deze uitstoot moeten we terugdringen en daarvoor moeten we eigen duurzame energie opwekken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van PV panelen.”De PV panelen hebben een enorme vlucht genomen, gaat Muhring verder. “Naar verwachting gaat er 29 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen verbruikt worden in 2030. Op dit moment zitten we rond de 10 gigawatt. Bovendien hebben de PV panelen een goed verdienmodel. Je brengt er je energierekening mee omlaag en je haalt je investering eruit. Als gevolg neemt de scepsis rondom duurzame energie en PV panelen af waardoor steeds meer mensen overstappen. En het is aangetoond dat mensen veel liever hun intrek nemen in vastgoed dat duurzaam is, met een hogere bezettingsgraad als gevolg.”


Maar door de exponentiële groei neemt ook het aantal nieuwe toetreders op de markt toe. Muhring: “Hebben niet altijd evenveel ervaring en zorgen voor een nieuwe dynamiek op de markt. Ook de opstalverzekeraars zijn in mijn ogen terecht kritisch. Je kunt niet zomaar PV panelen op een dak leggen. Want wat is bijvoorbeeld de ondergrond waar de PV panelen op komen te liggen? Bovendien hebben de panelen onderhoud nodig net als een cv-ketel. Verder bemoeilijken ook de contracten, eigendomsstructuur en constructie van gebouwen het aanleggen van pv systemen.”


In de toekomst zullen er meer combinaties van vastgoed en het opwekken van eigen energie gaan plaatsvinden. “Onder andere kantoren zullen het elektrisch laden van auto’s steeds meer gaan faciliteren. En de parkeerplekken zullen een overkapping met PV panelen krijgen. Zo staan de auto’s droog en kunnen ze tegelijkertijd opladen. Van 24 tot en met 30 november kan men de SDE++(Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) subsidie aanvragen. Met deze subsidie kunnen bedrijven rendabel duurzame energie produceren en daarmee waarde toevoegen aan hun bedrijf of investering. Het is daarbij van groot belang eerst te onderzoeken op welke manier dat het beste gedaan kan worden. Hoe zorg je ervoor dat je het doel haalt en het vastgoed verduurzaamt op een rendabele wijze? Wat is de ondergrond waar de PV panelen op komen? Welke aansluitingen zijn aanwezig in het gebouw voor de PV panelen? De PV panelen op het dak van Thialf staan uit omdat de verzekeraar zijn poot stijf houdt omdat de panelen op een brandbare ondergrond liggen. Veel projecten komen zo stil te liggen en dat is ontzettend jammer. Met een goede voorbereiding bespaar je substantieel kosten en zorg je voor het opwekken van duurzame energie voor een duurzame toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles