European Media Partner
Angélique Laskewitz ECONOMIE

Kennis vormt de basis

We zien, horen en weten het allemaal. Afnemende biodiversiteit, toenemende klimaatverandering en een voortwoekerende pandemie, ik noem slechts enkele voorbeelden: de wereld is zowel in crisis als in transitie. Gelukkig krijgen beleggers mondiaal een steeds groter besef van de enorm belangrijke rol die zij spelen in deze veranderingen. Dat besef voor verantwoord beleggen, met het oog op de toekomst, komt met alle bijhorende plichten, verantwoordelijkheden, risico’s en kansen. 

In de praktijk zien we dat vooral veel kleinere, institutionele partijen en particuliere beleggers daar nog mee worstelen. Niet alleen bij het maken van financiële overwegingen, maar met name als het gaat om het inwinnen van voldoende kennis. Het is weliswaar allang aangetoond dat een duurzame investering op lange termijn hetzelfde of soms zelfs meer rendeert dan een traditionele belegging, we erkennen ook dat verantwoord beleggen de nodige expertise vereist. 

Dat blijkt ook weer uit onze meest recente benchmark onder de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland: ruim 4 van de 5 fondsen maakt inmiddels binnen het beleid van hun aandelenportefeuille gebruik van ESG-integratie, waarin doelstellingen worden geformuleerd die blijk geven van een vergrote ambitie op het gebied van duurzaam beleggen. Dit beleid wordt echter in praktijk voor maar iets meer dan de helft toegepast in de uiteindelijke beleggingen, door met name de grote fondsen.

Wij helpen particulieren en institutionele beleggers bij het maken van duurzame keuzes. Dat doen we omdat we ervan overtuigd zijn dat een duurzame kapitaalmarkt leidt tot een gezondere en meer rechtvaardige wereld. We geven onder meer invulling aan onze missie door het publiceren van benchmarks en themastudies. Zo publiceerden we naast de genoemde benchmark, eerder dit jaar al een gids voor duurzaam beleggen voor particulieren. Ook organiseren we jaarlijks vele ronde tafels en seminars en stellen we de juiste, kritische vragen over duurzaamheid op de aandeelhoudersvergaderingen van Nederlands’ grootste, beursgenoteerde bedrijven. 

Kennis vormt de basis voor de oplossingen van morgen voor de uitdagingen van vandaag. In dat licht staat vooruitgang door kennisdeling centraal. Op vergelijkbare wijze hoop ik dat deze uitgave u voorziet van de nodige kennis. Want, of u nu belegger bent of niet, elke al dan niet financiële keuze kan afbreuk doen aan een duurzame wereld. Of, nog liever gezegd, hier juist aan bijdragen.


Delen

Journalist

Angélique Laskewitz

Related articles