European Media Partner

Kantoren moeten naar energielabel C

Het is nu of nooit voor veel kantoorpanden. Vanaf 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan Energielabel C. Nog niet eens de helft van de kantoren is nu al zo energiezuinig. Werk aan de winkel.

'Als financier is het makkelijk om te zeggen: ‘Wat kan ik eraan doen?’ Dat zegt ING niet. Wij nemen het voortouw.'

“Verduurzaming is een noodzaak”, begint Peter Göbel, algemeen directeur ING Real Estate Finance, zijn verhaal. “Niet alleen vanwege regelgeving, het heeft alles te maken met wat we om ons heen zien gebeuren. Het klimaatakkoord is niet voor niets afgesloten.”


Wietse Wallinga, directeur van kennisplatform Duurzaam Gebouwd, sluit zich daarbij aan. “Toch zijn er nog steeds kantooreigenaren die denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar er is een reden waarom dit gebeurt: we moeten de doelstelling van het klimaatakkoord halen. Daarbij is de bebouwde omgeving verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de landelijke CO2-uitstoot.”


Goed, de urgentie is duidelijk. Kantoorpanden moeten vanaf 2023 voldoen aan Energielabel C en in 2030 zelfs aan Energielabel A. Wallinga adviseert dan ook om nu direct de stap te maken naar A. De vraag is hoe?


“Het probleem is dat het aanbod nog niet op orde is”, zegt Wallinga.  “De samenwerking tussen aannemer, installateur en leverancier. Zij zullen in consortia met een aanbod moeten komen waarin realisatie, garantie en financiering gecombineerd worden. De aannemer en installateur moeten elkaars taal leren spreken én ze moeten de leveranciers erbij betrekken, want daar zit de innovatie.”


Wat in ieder geval geen probleem is, is de financiering. “Vastgoedfinanciers zijn geen eigenaar van de panden”, legt Göbel uit. “Het is dan makkelijk om te zeggen: ‘Wat kan ik eraan doen?’. Wij hebben geprobeerd het voortouw te nemen zodat de ondernemer ook tot actie overgaat.”


ING heeft een stappenplan waarmee de bank vastgoedeigenaren helpt, te beginnen met het onderzoek naar de te nemen maatregelen. “Daarna zijn wij bereid de maatregelen die nodig zijn om tot label C of A te komen te financieren. Dat is een lening, waarbij de verduurzaming 0,5 procent korting oplevert”, zegt Göbel.


Daarna helpt ING de eigenaren bij het vragen van subsidie en neemt het de certificering van het pand voor zijn rekening. Göbel: “We hebben de samenwerking met de Universiteit Maastricht gezocht en uit ons onderzoek bleek dat een groen pand een 9 tot 11 procent hogere waarde heeft dan een bruin pand. Dat is een waardesprong van 100 tot 110 euro per vierkante meter, terwijl de investering van een G-label naar een A-label 64 euro per vierkante meter is.”


De bal ligt bij de aannemers, installateurs en leveranciers, zegt Wallinga. “Financiering is geen probleem meer. Elke bank wil de stap naar liefst Energielabel A financieren. Voor een aannemer is het interessant om hierop in te spelen. Als je de samenwerking met installateurs en leveranciers voor elkaar krijgt, ben je de komende jaren spekkoper.”


Wie niet meedoet, is af. Want kantoren die in 2023 niet aan de nieuwe eisen voldoen mogen die functie dan niet meer vervullen. ING wacht daar niet op. “We hebben al onze klanten een brief gestuurd,” zegt Göbel, “dat ze voor het einde van dit jaar een plan moeten sturen om hun panden te verduurzamen. Doen ze dat niet, dan financieren we vanaf 2018 deze panden niet meer als de lening afloopt.”

Feit

In Nederland is de bebouwde omgeving voor maar liefst 36 procent verantwoordelijk voor de landelijke CO2-uitstoot, meer dan dat van de industrie en de transportsector. De uitstoot door woningen en overige zakelijke panden is ongeveer gelijk.

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles