European Media Partner

Juliette van Neerijnen, coördinator digitale innovatie : Achterblijven is geen optie

In transport en logistiek is digitale innovatie vandaag de dag een absolute noodzaak. En niet alleen voor de koplopers.  E-commerce groeit hard en neemt veel over van fysieke winkels. Alles is verbonden, data worden ontsloten via apps en platforms. Door gebruik van digitale technologieën veranderen businessmodellen en er ontstaan nieuwe inkomstenbronnen. Kritische ketenpartijen vragen daarnaast om transparantie en meer duurzame oplossingen. Zo kunnen we inmiddels concluderen dat onze sector een enorme digitaliseringstransitie doormaakt, waarbij achterblijven geen optie is. 

Tot pak ‘m beet tien jaar geleden moesten veel bedrijven kritische beslissingen nemen op onderbuikgevoel. Meer zekerheid dan eigen intuïtie was maar mondjesmaat voorhanden. Digitalisering levert echter schatkamers aan data op. En meer dan ooit helpen data organisaties tactische en strategische keuzes te maken en ambities te realiseren. Digitalisering zorgt daarnaast voor een nooit eerder behaald niveau van verbondenheid in ketens - horizontaal, verticaal en met (lokale) overheden - met alle voordelen van dien. 

De toekomst van smart cities laat niet lang op zich wachten. Het zal radicaal andere logistieke concepten brengen: door de opkomst van stadshubs en ‘mobility as a service’ zal de beladingsgraad worden geoptimaliseerd en zal de binnenstedelijke distributie duurza(a)m(er) plaatsvinden. Mainports streven naar beschikbaarheid van actuele data van containers om daarmee een integrale en naadloze verbinding met het achterland, de zeevaart, de douane en de NVWA te creëren. Alles met het doel om congestie te voorkomen.

Onze sector laat op het vlak van digitalisering gelukkig ook een enorme beweeglijkheid en wendbaarheid zien. E-commerce maakt mede door de coroanapandemie explosieve ontwikkelingen door. De snelle opmars van robots in warehouses, de aandacht voor duurzaamheid bij de bouw van vastgoed, CO2-registratie door middel van Big Mile: het zijn allemaal tekenen dat we niet alleen mee kunnen, maar ook werkelijk meegáán.

Nu is het zaak om het peloton te stimuleren door te pakken en de achterblijvers te motiveren om een inhaalslag te maken. Voor wie niet meegaat in deze transitie, is de kans op overleven stukken kleiner. Maar ondernemers zijn niet voor niets ondernemers, altijd op zoek naar manieren om te innoveren en zich te onderscheiden door het leveren van toegevoegde waarde. Datagedreven werken en digitale oplossingen helpen daarbij. Ketenoptimalisatie ligt voor het grijpen. Voor wie mee wil is er werk genoeg aan de winkel.


Juliette van Neerijnen, coördinator digitale innovatie bij Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Delen

Journalist

Related articles