European Media Partner

Juist nu inzetten op digitalisatie

Op het moment van schrijven zitten we middenin de coronacrisis. Er is nog veel onduidelijk. We weten niet hoe groot de economische gevolgen voor de sector transport en logistiek zullen zijn of hoe onze sector er straks uitziet. Wat we wél weten, is dat we deze tijd alleen doorkomen door samen onze schouders eronder te zetten. En dat we ook vooruit moeten blijven kijken, voorbij de crisis, want die biedt ons ook kansen om te innoveren. Digitalisatie staat daarbij centraal.

De komende maanden zullen in het teken staan van herstel. Het herstel van bedrijven, van de economie en het ondernemersvertrouwen. Dat betekent echter niet per definitie het herstel van de situatie zoals die bestond vóór de uitbraak van het coronavirus. Nu wij ons moeten richten op het nieuwe normaal en onze bedrijven zich inrichten op de anderhalvemetersamenleving is het wijs in te zetten op praktische, digitale oplossingen. 


Onze sector was die weg al ingeslagen. We investeren al volop in ICT-systemen, software en samenwerkingen. Daar moeten we mee verdergaan. Goed gebruik van beschikbare data zorgt voor hogere beladingsgraden en efficiëntere transportroutes. Praktische uitwerkingen zijn de smart tachograafkaart, BigMile of de digitale vrachtbrief; stuk voor stuk innovatieve middelen waarmee ondernemers hun activiteiten kunnen vereenvoudigen en verbeteren. In de topsport van transport en logistiek is dat een absolute noodzaak, want de enorme concurrentie en de kleine marges in de sector maken dat bedrijven constant op zoek zijn naar manieren om voorop te blijven lopen. Digitalisatie kan bijdragen aan verhoging van het rendement.


Het verzamelen en interpreteren van de juiste data is een belangrijke voorwaarde voor succes. Immers: meten is weten. Het delen van gegevens, zoals venstertijden of voertuigbeperkingen, vergroot het inzicht, nodig voor een efficiënte transportplanning. Datadeling optimaliseert niet alleen specifieke bedrijfsactiviteiten, maar ook de gehele logistieke keten.  


Daar is nog veel winst te behalen. Door het delen van mobiliteitsdata tussen publieke en private partijen kunnen bedrijven in de toekomst nóg efficiënter, maar ook veiliger en duurzamer werken. Samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven is daarbij cruciaal. Want naast de grote mogelijkheden die het delen van data biedt, brengt de uitwisseling van gegevens ook vragen met zich mee: wie zijn de eigenaren van de gegevens en hoe delen we die veilig met elkaar? Het beantwoorden van die vragen en het verzekeren van digitale veiligheid zijn gemeenschappelijke opgaven. En het bouwen van de digitale infrastructuur van morgen doen we samen.


Kortom, de uitdagingen waar we voor staan zijn groot. Zeker in deze crisistijd. Meer dan ooit is er reden om vooruit te blijven kijken, voorbij de zorgen van vandaag. Wij blijven ondernemers, altijd op zoek naar manieren om te innoveren en ons te onderscheiden. Altijd op zoek naar het leveren van toegevoegde waarde. Praktische, digitale oplossingen kunnen bijdragen aan dat streven, juist nu!


Elisabeth Post, 

Voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Delen

Journalist

Related articles