European Media Partner

Juist nu aandacht voor een gezondere planeet

Het coronavirus veroorzaakt onvoorziene gevolgen voor mens en economie. Mensen verliezen onder andere hun baan en producten kunnen niet geleverd worden. Toch moeten we ook de energietransitie niet vergeten. Keer op keer is gebleken dat de economie zich zal herstellen na een crisis en daarmee neemt ook de druk op onze omgeving en klimaat weer toe.  

Peter Vanacker, CEO van Neste, houdt zich bezig met het maken van hernieuwbare brandstoffen voor onder andere vliegtuigen van afval en residu van grondstoffen, hij vertelt dat we daarom juist nu moeten geloven in de weg na de coronacrisis. “Niet wachten tot de crisis voorbij is. Werken aan een visie, zoals een gezondere planeet voor onze kinderen, vergt juist nu onze aandacht.” Zo denken ook vele politici erover, ook in Brussel. Een alliantie van verschillende partijen heeft een oproep gestart in Brussel: Groen Herstel. Vooral Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, maakt zich hier hard voor. Het economisch herstel van de coronacrisis moet groen zijn. In de kern is dit een economische strategie, maar tegelijkertijd is dit voor Europa een kans om een unieke positie in te nemen. “We hebben na de crisis van 2008 kunnen zien dat de economie zich heel snel herstelde en daarmee ook de CO2-uitstoot. Het is daarom zaak dat niet alleen de politiek in Brussel, maar ook de bedrijven en andere betrokkenen niet afwachten, maar er nu werk van maken, om een Groen Herstel te realiseren.”


De klimaatverandering gaat niet weg door COVID-19, aldus Vanacker. “Wellicht zullen mensen denken dat er op het moment minder CO2-uitstoot is, doordat nog niet veel vliegen en veel reizen met de auto en het openbaar vervoer.”


Honderdtachtig leden van het Europees Parlement en bedrijven hebben het Groen Herstel ondertekend. Er is dus een grote aandacht en draagkracht voor het initiatief, maar het gaat alleen lukken als alle partijen gaan samenwerken, aldus Vanacker. “De bedrijven en politiek moeten gaan samenwerken met universiteiten en bijvoorbeeld research and development centers, niet polariseren, maar samenwerken.” Afgelopen maart hebben wij besloten alsnog onze plannen voor de toekomst te presenteren aan onze belanghebbenden, gaat Vanacker verder. “Wij zien deze periode juist als moment om projecten te concretiseren.”


De lat ligt hoog wat betreft de wereldwijde doelstellingen. Er worden hoge eisen gesteld aan onder andere het wegtransport en de luchtvaartsector. De CO2-uitstoot moet verminderd worden en de duurzaamheid vergroot en de markt zal zich alleen maar verder gaan ontwikkelen. “Het is aan ons, het bedrijfsleven, om de capaciteit te vergroten van onder andere hernieuwbare brandstoffen. Dat is geen gemakkelijke opgave.” De overheden moeten het de bedrijven economisch aantrekkelijker gaan maken om dit te kunnen faciliteren. Aan de andere kant is er een enorme beweging voor een circulaire economie. Onderwerpen als de green house gas reduction staan overal op de agenda, ook bij de grote belangrijke bedrijven, vertelt Vanacker. “Daarnaast heeft men wereldleiders nodig die op een verantwoorde manier omgaan met de duurzaamheidstransitie. Zo is koolstof niet per se slecht en hebben we zelfs het nodig om te leven. Dat moet ook worden meegenomen in de besluiten. We staan nog maar aan het begin van de energietransitie, besluit Vanacker. “Er zit nog heel veel groei en mogelijkheden in bijvoorbeeld het opschalen van hernieuwbare brandstoffen. Alle partijen, bedrijfsleven en politiek zullen hiervoor moeten samenwerken om de doelstellingen te kunnen behalen en deze verder uit te breiden.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles