European Media Partner

Jongeren in techniek hebben de toekomst

Steeds meer jongeren willen bijdragen aan een betere wereld en zijn zich bewust van het klimaatvraagstuk. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ‘klimaatspijbelaars’, onder leiding van de Zweedse Greta Thunberg. Zij hebben inmiddels iedereen wakker geschud dat we nu actie moeten ondernemen en dat iedereen moet en kan bijdragen aan een duurzamere wereld. 

Het is algemeen bekend dat jongeren de toekomst in handen hebben en een frisse blik kunnen werpen op de toekomst en daarvoor met de meest inventieve oplossingen komen. Toch is het voor veel jongeren moeilijk wanneer zij een studiekeuze moeten gaan maken. Want welke opleiding kies je om bijvoorbeeld het klimaatvraagstuk op te lossen? De hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) signaleert dat het huidige beeld dat er heerst van jongeren die voor technische studies kiezen vooral jongeren (jongens) zijn die graag met technische producten of systemen bezig zijn. Dat is jammer en een gemist kans voor jongeren die geïnteresseerd zijn in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken. Jongeren, die kiezen voor een technische hogere beroepsopleiding, kunnen daadwerkelijk bijdragen aan oplossingen voor het klimaatvraagstuk.    


Maar hoe kunnen we jongeren ervan overtuigen om voor techniek te kiezen?  Niet alleen de maatschappelijke problemen zijn de afgelopen vijftig jaar veranderd ook het hoger beroepsonderwijs is veranderd. Juist nu sluiten de technische hoge beroepsopleidingen beter dan ooit aan bij de problemen die de maatschappij moet oplossen. 


De HAN probeert jongeren te overtuigen om voor een technische studie te kiezen door onder andere een aantal extra’s te bieden aan de studenten. Zo hebben studenten de mogelijkheid om naast hun studie een bedrijf op te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is student Roel Bleumer, die tijdens zijn studie werktuigbouwkunde Volta Energy oprichtte, dat duurzame energiesystemen ontwikkelt en verhuurt. Daarnaast kunnen studenten een stage in het buitenland volgen, want het klimaatvraagstuk is een wereldwijd vraagstuk. Verder werken studenten gedurende de opleiding de helft van de lestijd aan maatschappelijke vraagstukken van echte bedrijven. Veel van deze vraagstukken hebben een relatie met het klimaatvraagstuk. Ten slotte, bieden zij sinds een aantal jaren ook studies in het Engels aan. Deze trekken veel internationale studenten aan die van over heel de wereld komen. Met het resultaat dat jongeren in contact komen met hoe bijvoorbeeld de energievoorziening is geregeld in Sudan.  


Jongeren hebben de toekomst in hun handen en kunnen bijdragen aan oplossingen voor een beter klimaat en een duurzamere wereld juist door voor een technische hogere beroepsopleiding te kiezen.  

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles