European Media Partner

Jeroen Lokerse: Vastgoed gaat over hoe wij invulling geven aan ons leven

Het was een bijzonder jaar vol onzekerheden. Dit dwingt ons fundamenteel anders na te denken, hierin staat creativiteit centraal. 

“COVID-19 zorgde op de vastgoedmarkt voor bewustwording”, vertelt Jeroen Lokerse, CEO van Cushman & Wakefield in Nederland. “Als je gedwongen wordt om stil te staan ga je beter nadenken over de manier waarop je dingen doet. We vonden het inmiddels normaal om met ons zijn allen in de file te staan om acht uur ’s ochtends, laat aan te komen op kantoor en zomaar vier uur per dag kwijt zijn aan reizen. Sinds vorig jaar kunnen we ineens acht uur lang thuiswerken zonder reistijd. Dat maakte dat we opnieuw – en ik denk vooral ook kritisch – zijn gaan nadenken over de functie van een kantoor. Mij is wel duidelijk geworden dat vooral collega’s en de creativiteit die ontstaat op kantoren werden gemist.”


Ook zorgde COVID-19 voor een versnelling van een aantal trends, gaat Lokerse verder. “Deze versnelling zien we heel sterk in ons winkellandschap. Door de verplichte sluiting van winkels veranderde onze manier van consumeren van fysiek naar online. Het zorgde voor een enorme versnelling van e-commerce, voor druk op de logistieke afhandeling daarvan en het versterkte de veeleisendheid van consumenten. 


“Vastgoed gaat nooit over huurprijzen of de stenen, zeg ik vaak”, aldus Lokerse. “Maar het gaat over hoe wij leven, het volgt de trends die wij belangrijk vinden. Maar ook wat toekomstige generaties belangrijk vinden. In de maatschappij is er volop aandacht voor ons klimaat en het besef dat vele aspecten in onze samenleving duurzamer moeten. Zo ook het vastgoed. De discussie rondom duurzame gebouwen zie ik dan ook niet zo snel naar de achtergrond verdwijnen door de coronapandemie. Al denk ik dat sommige deadlines die zijn opgesteld beter moeten worden aangesloten op de maatschappij. We zitten nu in een fase waarin iedereen begrijpt dat men zich kan onderscheiden door gebouwen duurzaam te maken en dat het investeren in duurzame gebouwen loont. De vastgoedmarkt volgt dan ook deze motivatie en is zich bewust van de impact.”


Nederland loopt zelfs voorop wat betreft duurzaam vastgoed. Lokerse: “Maar ik vind wel dat het duurzaamheidsvraagstuk eerlijker verdeeld mag worden. Bewoners die met moeite rond kunnen komen moeten niet de rekening van de verduurzaming dragen. Duurzaamheid gaat wat mij betreft dan ook samen met sociale aspecten. Bovenal is het een heel leerzame tijd. Leer van het moment dat we stil staan en stonden. Men heeft toch de neiging om stil te blijven zitten in tijden van crisis. Bedrijven zeggen nu geen kantoor meer nodig te hebben, maar hebben zij deze ook op de lange termijn niet meer nodig?”


De ruimtelijke inrichting van een land is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan, besluit Lokerse. “De kwaliteit van leven is hier ongekend hoog. We hebben bedrijven, huizen, gemeenten en steden zo ingericht dat dit het fundament is gaan vormen van het succes van Nederland. Niet voor niets is Nederland aantrekkelijk voor toeristen en expats. In de inrichting van onze ruimte en daarmee onze gebouwen, moeten we de mensen daarin zo optimaal mogelijk tot hun recht laten komen. Wanneer mensen én beleggers in vastgoed dit fundament blijven versterken zal vastgoed leiden tot een beter rendement voor een economisch en maatschappelijk duurzame toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles