European Media Partner

Jeanine de Regt: Innovaties in de zorg omarmen

Het afgelopen jaar is de digitalisering in een enorme versnelling geraakt. Afspraken konden niet meer fysiek plaatsvinden in de zorgorganisatie en al snel werden afspraken via bijvoorbeeld het beeldbellen gedaan. Inmiddels heeft deze vorm van zorg zijn toegevoegde waarde bewezen. Toch was de digitalisering in de zorg al ruim voor de coronacrisis geïntroduceerd, maar werd dit met veel moeite omarmd door professionals. Inmiddels heeft een reality check plaatsgevonden en is de tendens dat nieuwe werkwijzen helaas weer naar de achtergrond verdwijnen. 

“Innovaties in de zorg gaan over het algemeen heel langzaam”, vertelt Jeanine de Regt, directeur bij het Health Innovation Park. “De zorg heeft veelal met remmende werkingen omtrent innovaties te maken. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden in de praktijk vaak niet omarmd door onder andere de zorgsector zelf. En in sommige gevallen zijn de zorgverzekeraars of geldschieters niet overtuigd. Ook wet- en regelgeving kunnen ervoor zorgen dat innovaties of nieuwe medicijnen moeilijk of niet worden goedgekeurd. En dat is zonde.”


In de praktijk is het dan van belang dat samenwerking goed gefaciliteerd wordt, gaat de Regt verder. “De activiteiten die ik dan ook graag stimuleer zijn, naast één op één business development, erop gericht om overstijgend innovatie(cultuur) te faciliteren. Partners in een vroeg stadium bij elkaar brengen zorgt ervoor dat er sneller tot oplossingen kan worden gekomen. Het faciliteren en het bij elkaar brengen van de juiste partners zorgt voor een goed vestigingsklimaat waar de juiste partijen elkaar snel weten te vinden en daarmee snel innovaties van de grond kunnen krijgen en in de praktijk kunnen brengen. Daarbij is ook de connectie met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en de overheid belangrijk, want een idee of innovatie kan op papier goed zijn, maar als het niet wordt getest en beoordeeld door professionals heeft het alsnog een kleine kans van slagen.”


Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor hele verschillende dynamieken binnen de zorgsector. “Langzamerhand gaan we toch weer ‘terug naar normaal’”, vertelt Helma Hoving, Business Developer bij Health Innovation Park. “Het digitale contact via beeldbellen is goed bevallen bij zowel patiënt als zorgprofessional. Toch zien we nu in de praktijk dat het digitale beeldbellen minder wordt gebruikt. En dat is jammer. Om (digitale) innovaties in de praktijk te laten slagen is het belangrijk dat zorgorganisaties, op alle lagen binnen de organisatie, continu openstaan voor nieuwe toepassingen en innovaties en deze ook omarmen. Een gebrek aan focus binnen de organisatie zorgt er nog te vaak voor dat nieuwe ideeën niet worden geaccepteerd en dat is niet alleen zonde voor de vele start-ups en innovaties binnen de zorg, maar ook voor de zorg zelf is dit nadelig.” Innovaties zorgen er immers juist voor dat de zorg zich verder ontwikkeld en meer mensen beter worden en gezond blijven.


“Ik ben wars van versnippering”, aldus De Regt. “De krachten bundelen in een ecosysteem waar kennis, innovatie en de juiste samenwerkingen tot stand kunnen komen zorgt voor een sterk innovatie- en vestigingsklimaat van nieuwe zorg start-ups. Met de voorgenomen fusie met Health Valley bundelen we voortaan onze krachten in het meest vooruitstrevende zorginnovatienetwerk van Nederland waar bedrijven, aanbieders van zorg en welzijn, kennisinstellingen, overheden en burgerinitiatieven samenkomen. Een krachtig netwerk dat alle stakeholders verbindt én regionaal samenwerkt op alle innovatiethema’s die relevant zijn op het gebied van gezondheid en zorg.


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles