European Media Partner

“Je moet het recht van mensen op mobiliteit waarborgen, ongeacht hun financiële middelen”

Het is belangrijk dat beleidsmakers het thema verkeersveiligheid integraal benaderen. Dus voertuigtechnologie combineren met een betere wegeninfrastructuur en het stimuleren van veiliger rijgedrag. Dat vindt Eric-Mark Huitema, directeur-generaal van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA). Een interview over mobiliteit van morgen.

Opgericht in 1991 vertegenwoordigt de ACEA de Europese fabrikanten van auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. De omzet van de automobielsector vertegenwoordigt 7% van het totale bbp van de EU. 13,8 miljoen Europeanen werken (direct en indirect) in de auto-industrie (6,1% van alle banen in de EU). In de EU worden jaarlijks 19,2 miljoen auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen per jaar vervaardigd. Meer dan de helft van alle patenten op auto's werd in 2018 verleend aan de EU-industrie. “Autofabrikanten hebben een lange traditie in het verbeteren van de veiligheid”, zegt Eric Mark Huitema. “Niet alleen voor inzittenden van voertuigen, maar voor alle weggebruikers. Een groot deel van het jaarlijkse R & D-budget van € 57,4 miljard in onze sector is gericht op het waarborgen van vooruitgang op het gebied van voertuigveiligheid."

Zijn er tastbare resultaten? 

“Het aantal verkeersdoden in de EU is sinds 2001 met meer dan de helft verminderd, hoewel er sinds die tijd bijna 60 miljoen meer auto's op onze wegen zijn. Dat is positief, maar elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Industrie, consumenten en beleidsmakers zijn het erover eens dat het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers altijd een aandachtspunt moet zijn.”


Hoe doe je dat?  

“Het is belangrijk dat beleidsmakers het thema verkeersveiligheid integraal benaderen. Dus voertuigtechnologie combineren met een betere wegeninfrastructuur en het stimuleren van veiliger rijgedrag. Dit is de enige manier om in de toekomst het aantal doden en ernstig gewonden te verminderen. Veel van de huidige veiligheidstechnologieën, zoals autonoom noodremmen en rijbaanassistentiesystemen, zijn een voorproefje van een toekomst waarin auto’s de controle van bestuurders overnemen. Dat is al lang geen sciencefiction meer. Als auto-industrie investeren we doorlopend in technologie. Zelfrijdende auto's moeten bijvoorbeeld in staat zijn om wegmarkeringen en verkeersborden te lezen. Vanuit de technologie gezien is autonoom rijden al mogelijk. Maar de acceptatie en gewenning bij klanten kost tijd. Voor een succesvolle uitrol van autonome rijtechnologie is een coherente aanpak nodig in de hele EU.”


Wat wordt er precies bedoeld met auto-connectiviteit en geautomatiseerd rijden? 

“Waar het om gaat is de verbinding tussen mensen, auto's en hun omgeving. Automatisering en connectiviteit zijn niet hetzelfde. Bij connectiviteit kunnen voertuigen draadloos informatie uitwisselen met andere voertuigen en met infrastructuur, maar ook met de voertuigfabrikant of externe serviceproviders. Geautomatiseerde voertuigen zijn voertuigen die een aantal handelingen automatisch verrichten.”


Wat zijn de voordelen? 

“Tijdens het rijden verzamelen connected auto’s continu data over autogebruik en rijgedrag. Dat leidt tot minder brandstofverbruik en daarmee minder CO2-uitstoot. Verder wordt het verkeer veiliger en kunnen wegen effectiever worden gebruikt, waardoor het aantal files verminderd. Een van de voordelen van de zelfrijdende auto is dat de bestuurder ontspannen kan toezien. Of een boek lezen, papieren doornemen. Auto-connectiviteit en geautomatiseerd rijden verbeteren ook de toegang tot mobiliteit voor ouderen en mensen met een handicap of voor mensen die in afgelegen gebieden wonen. Het is een belangrijk antwoord op toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Intelligente transportsystemen en verbonden autotechnologieën helpen bestuurders om de beste rijbeslissingen te nemen. Real-time informatie helpt bestuurders betere keuzes te maken over te volgen routes en parkeerplekken.”


Maakt het streven naar duurzaamheid de aanschaf van een auto en het rijden duurder?

“Mobiliteit zonder uitstoot is onze toekomst. Dat staat als paal boven water. Dit is de reden waarom alle ACEA-leden hun aanbod uitbreiden met een volledig assortiment voertuigen met alternatieve aandrijving, inclusief batterij-elektrische, plug-in hybride en hybride elektrische voertuigen en voertuigen op aardgas of waterstof. Een belangrijk doel van onze industrie is voorzien in de uiteenlopende mobiliteits- en vervoersbehoeften van alle Europeanen. De Europese Unie wil mensen grensoverschrijdend mobiel maken en een soepele goederenstroom realiseren. Daarom is het essentieel dat mobiliteit en vervoer betaalbaar blijven voor alle lagen van de samenleving. Nieuwe regels en voorschriften - met name als het gaat om de overgang naar nul-emissie en emissiearme voertuigen - mogen geen negatieve invloed hebben op de betaalbaarheid. Je moet het recht van mensen op mobiliteit waarborgen, ongeacht hun financiële middelen.” 


Hoe pak je dat aan?  

“Met stimuleringsregelingen moet je elektrische auto's en andere voertuigen met alternatieve aandrijving betaalbaarder maken. Voor 2025 en 2030 moet de uitstoot van CO2 lager liggen dan de norm voor 2021. Dat is uitsluitend haalbaar als de verkoop van voertuigen met alternatieve aandrijflijnen sterk aantrekt. Daar heb je stimuleringsmaatregelen voor nodig die elektrisch rijden betaalbaar maken. Mensen in de EU-landen moeten in staat zijn een elektrisch oplaadbare auto te kopen, waar ze ook wonen. Belangrijk is ook dat je je geen zorgen hoeft te maken over het opladen. Er zijn nog veel te weinig oplaadpunten voor auto's, vrachtwagens en bussen. Daar moet je als beleidsmaker in investeren.” 

Wat betekent de verschuiving naar voertuigen zonder uitstoot, die rijden op een batterij, voor het wereldwijde concurrentievermogen van de Europese voertuigenindustrie? 

“Naar schatting zullen batterijen in de toekomst 35-50% van de kosten van een elektrische auto bepalen. Het blijft echter onzeker of die batterijen in de EU  worden geproduceerd of worden geïmporteerd. Europa moet de voorwaarden scheppen voor een complete toeleveringsketen voor batterijen, die kan concurreren met de grote wereldspelers. We zijn dan ook blij met de ‘batterij alliantie’, een initiatief van de Europese Commissie dat investeringen in batterijproductie in Europa aanmoedigt. Wat nodig is zijn beleidsmakers die onze industrie ondersteunen in deze energietransitie door de voorwaarden te scheppen waarmee de auto-industrie in de EU haar technische leiderschap op het internationale toneel kan behouden.”

Feit

Voor zijn overstap in september 2019 naar de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) werkte Eric-Mark Huitema bij het Amerikaanse technologiebedrijf IBM en bij KPN. Volgens ACEA-president Carlos Tavares is Huitema de juiste man op de juiste plek. “De toekomst van de automobielindustrie draait om connectivity en digitalisering. De achtergrond van Huitema is heel relevant om ons door de digitale transities en transformaties te leiden.” 

Delen

Journalist

Related articles