European Media Partner

Is ons drinkwater echt nog zo schoon als we denken?

Kortgezegd ja. In Nederland is de kwaliteit van het drinkwater goed geregeld. Maar toch zijn er een aantal ontwikkelingen die de kwaliteit van ons drinkwater kunnen beïnvloeden. 

In Nederland zijn er tien drinkwaterbedrijven die aan de kwaliteitseisen voor kraanwater voldoen volgens het Drinkwaternet en het Drinkwaterbesluit. Daarnaast hebben de drinkwaterbedrijven ook nog zelf striktere drempelwaarden om er zeker van te zijn dat zij ruim aan wettelijk normen voldoen, meldt de website Drinkwaterplatform.nl. Het kraanwater in Nederland wordt strenger gecontroleerd dan voedingsmiddelen en daarmee behoort Nederland tot één van de landen waar het kraanwater aan de meeste eisen moet voldoen. 


Hebben we dan ook het beste kraanwater? In ieder geval wel als je het vergelijkt met de Verenigde Staten en Engeland. Dit omdat met name ons distributienetwerk (de drinkwaterleidingen) veel beter worden onderhouden. En de leidingen hebben amper lekkages, waardoor water niet kan weglekken. En het voorkomt dat schadelijke stoffen en ziekteverwekkende bacteriën en virussen via deze lekkages in het gezuiverde drinkwater te komen. Doordat de bacteriën en virussen al door de waterzuivering onschadelijk worden gemaakt is het niet nodig om bijvoorbeeld chloor toe te voegen aan het drinkwater. In landen als Spanje en Frankrijk gebeurt dit wel, aldus Drinkwaterplatform.nl. 


Maar de kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk. Denk aan medicijnresten, industriële chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, diergeneesmiddelen, meststoffen, microplastics, nanodeeltjes drugsafval en antibiotica- resistente bacteriën. Deze stoffen willen we liever niet aantreffen in ons drinkwater, maar dat is soms wel het geval meldt het kennisinstituut voor de drinkwatersector KWR. In de Rijn en de Maas, twee belangrijke bronnen voor ons drinkwater, werden stoffen aangetroffen die daar niet thuishoren. De drinkwaterbedrijven moeten als gevolg  extra zuiveren of inname tijdelijk staken. Zo kom drinkwaterbedrijf Evides in 2016 47 dagen lang geen water uit de Maas innemen. 


Het zuiveren van water wordt een steeds grotere uitdaging. Europese afspraken maken dat het oppervlaktewater en grondwater steeds schoner moet zodat er minder gezuiverd hoeft te worden, maar in de praktijk gebeurt het tegenovergestelde. Zo werd een aantal jaar geleden duidelijk dat chemiebedrijf Chemours mogelijk de kankerverwekkende stof GenX loosde in de Merwede. Toentertijd heeft drinkwaterbedrijf Oasen alle zeilen bij moeten zetten om de burgers gerust te stellen dat het drinkwater veilig was. In 2019 luiden de waterbedrijven in ons land dan ook de noodklok. 


Toch is het water in Nederland van hoge kwaliteit en is er geen reden bijvoorbeeld om flessenwater te gaan drinken. Maar door de druk op de waterbronnen moet er extra water gezuiverd worden wat geld kost. Ook het bijbouwen van zuiveringsinstallaties brengt kosten met zich mee. Bovendien wordt het onder de grond steeds drukker door de energietransitie, door onder andere het boren naar geothermie. Hierdoor kan er geen grondwater gewonnen worden voor drinkwater. Het is voor de toekomst van goed drinkwater dus zaak om ervoor te zorgen dat stoffen die niet thuishoren in het water er ook niet terecht zullen komen, om zo ook de druk op waterbronnen te verminderen.

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles