European Media Partner

Investerend de coronacrisis uit

Mkb-ondernemers worden hard getroffen door de coronacrisis. Veel bedrijven kunnen nog gebruikmaken van het steunpakket van de overheid, maar als de crisis nog lang aanhoudt zal niet iedereen het redden. “Er is maar één manier om uit deze crisis te komen en dat is investerend”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. 

In de hardst getroffen sectoren, zoals de horeca, de reisbranche, de culturele sector en de evenementenbranche, is de situatie op het moment met name zorgelijk. “Deze branches worden grotendeels overeind gehouden door overheidssteun, maar die steun is eindig”, vertelt Vonhof. “Het is belangrijk dat we blijven investeren in deze bedrijven. Op de korte termijn ligt de focus op voorkomen dat het erger wordt. Ondernemers hebben de afgelopen maanden veel van hun eigen vermogen moeten inzetten. Maar dat geld is nu wel zo’n beetje op. Op korte termijn moeten we hen blijven ondersteunen, om te voorkomen dat er binnen ketens een sneeuwbaleffect aan faillissementen ontstaat.”


Behalve op korte termijn zo veel mogelijk bedrijven helpen de crisis te overleven, is het naar de toekomst toe van groot belang om te investeren in groei. “We komen alleen investerend de crisis uit”, vertelt Vonhof. “Het mkb is de grootste groeifactor. We hebben die bedrijven nodig om straks als economie weer te kunnen groeien. Investeringen zijn daarvoor cruciaal. Daarom is ook de BIK regeling in het leven geroepen. Dit is een tijdelijke investeringskorting voor bedrijven die hen stimuleert te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming en nieuwe technologie. Ondernemers zijn over het algemeen hele positieve mensen die de toekomst kansrijk tegemoetzien. Prikkels als zo’n BIK regeling kunnen hen dan ook helpen hun ambities waar te maken.”


Momenteel blijven de investeringen van het bedrijfsleven echter ver achter, stelt Vonhof. “Er is door de coronacrisis tot nu toe zo’n tien miljard euro minder geïnvesteerd dan normaal gesproken in deze periode.”

Juist nu zijn er voor private investeerders veel mogelijkheden om te investeren in mkb-bedrijven. De groeipotentie van het mkb is namelijk heel groot. “Het mkb is ontzettend innovatief”, vertelt Vonhof. “Mkb-bedrijven zijn de innovatiemotor van de economie. Grote bedrijven zijn vaak heel belangrijk voor het aanjagen van businesscases, maar het mkb is waar de echte innovatie plaatsvindt. En dan heb ik het niet alleen over IT’ers die slimme technologieën ontwikkelen, maar ook over andersoortige ondernemingen die soms hele slimme dingen bedenken. Procesinnovaties die net zo belangrijk zijn als de technische innovaties, of juist sociale innovaties. Juist daarom zou ik daar als investeerder mijn geld op zetten. Je hebt in het mkb ook te maken met een eigenaar die zich persoonlijk betrokken voelt bij het bedrijf en de ontwikkelingen.”


Maar, je moet als investeerder wel kijken naar de lange termijn, vertelt Vonhof. “In het mkb zien we vaak prachtige bedrijven met grote internationale ambities en netwerken. Er is daar voor investeringsgeld veel ruimte om groei aan te jagen. Het ingewikkelde is dat we op de korte termijn niet weten wat corona nog allemaal teweeg gaat brengen. Maar we weten wel, als we kijken naar langjarige ontwikkelingen, dat onze expertises in bijvoorbeeld water en agricultuur een belangrijk exportproduct op de wereldmarkt zijn. Dat is niet zomaar weg. Om daarin door te kunnen blijven groeien moeten we er op de korte termijn voor zorgen dat we het investeringsklimaat interessant houden voor alle financiële partijen, zowel banken als private investeerders. Het is voor onze economie en welvaart van belang dat we investerend de crisis uitgaan om op termijn verder te kunnen groeien.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles