European Media Partner

Investeren met een groen geweten

Het mede financieren van projecten die vallen onder Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een interessante optie. De subsidie voor SDE+ richt zich op grootverbruikers van energie. Hierdoor kan het investeren in deze projecten voor u een goed rendement opleveren.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Agrariërs maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Zij verbruiken veel energie, maar hebben ook de ruimte om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. 


Het plaatsen van zonnepanelen of een andere duurzame energiebron gaat gepaard met grote investeringen. De overheid ondersteunt deze investeringen met subsidies uit de SDE+-regeling. Via bedrijven als Veba Funding kan iedereen mede investeren in deze energieprojecten. De subsidies zorgen ervoor dat de risico’s lager en de opbrengsten hoger zijn.


Voor het project wordt gestart, wordt een opbrengstenrapport opgesteld. Daarna wordt het project openbaar gemaakt en wordt vastgelegd welke investering nodig is om het betreffende project te realiseren. De investeerder wordt hier nauw bij betrokken. Wie investeert in het project wordt op de hoogte gehouden van het behaalde rendement.


Delen

Journalist

Related articles