European Media Partner

Innovatie verbetert ons leven

De coronapandemie zet ons leven al bijna twee jaar op zijn kop. Ineens waren de ogen van de wereld gericht op de geneesmiddelensector. Nooit eerder was de roep om medicatie en vaccins zo groot en urgent. Met man en macht heeft wetenschap, overheid en bedrijfsleven gewerkt aan een antwoord op dit noodlottige virus. En dat is gelukt; op de kop af één jaar geleden keurde het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA de eerste COVID-vaccins goed. Een ongekende prestatie. Dat was mogelijk doordat er gebruik werd gemaakt van gloednieuwe, innovatieve technieken.

Maar deze innovatie kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Daar is jaren van onderzoek aan vooraf gegaan door wetenschappers en bedrijven die gedreven zijn door innovatie. Life Science & Health is essentieel om Nederland, gezonder, weerbaarder en welvarender te maken. En bijdraagt aan de doelstelling dat Nederlanders in 2040 vijf jaar langer in goede gezondheid leven. 


Corona heeft ons pijnlijk laten zien hoe kwetsbaar gezondheid is. En helaas wordt gevreesd dat COVID-19 geen eenmalig incident is. We moeten ons voorbereiden op mogelijke toekomstige virusuitbraken, maar ook antibioticaresistentie vormt een serieuze bedreiging voor onze toekomst.


Het is dus van belang dat de LSH-sector doorgaat met het zoeken naar nieuwe manieren om muterende virussen en bacteriën een kopje kleiner te maken. 


Daarnaast moeten we blijven investeren in innovatieve geneesmiddelen, zolang er geen volledig passende of genezende behandelingen zijn voor de vele mensen met ziektes zoals kanker, Alzheimer, Parkinson of diabetes, maar denk ook aan de vele zeldzame ziekten. Er komt een hele nieuwe generatie geneesmiddelen aan, zoals gen- en celtherapie. Doordat we steeds meer weten en begrijpen over deze aandoeningen, ontstaan ook nieuwe remedies en diagnostica. Denk aan immunotherapie bij kanker of genoom diagnostiek.     


In Life Science & Health gaan gezondheid en ondernemerschap hand in hand. En Nederland is goed geëquipeerd om een voortrekkersrol te spelen. Maar deze kan alleen tot volle bloei komen als de overheid stabiliteit en continuïteit voor de lange termijn biedt en investeert in onderzoek, innovatie, talent en vestigingsklimaat. LSH-topsector ambassadeur Clémence Ross-Van Dorp biedt daar een goede basis voor met haar actieprogramma LSH.   


Kortom: Een bloeiende LSH-sector is niet alleen goed voor de patiënten, maar ook voor Nederland als geheel.    


Gerard Schouw

Algemeen Directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Delen

Journalist

Related articles