European Media Partner
Natuurlijke meststof Polysulphate ADVERTENTIE

Innovatie en duurzaamheid gaan hand in hand bij ICL

Net als elk individueel persoon, zijn ook bedrijven een belangrijk onderdeel van de maatschappij. Ook zij hebben een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van diezelfde maatschappij.

Verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat dan ook hoog op de agenda van ICL. Het bedrijf is gespecialiseerd in plantenvoeding van topkwaliteit. ICL doet er niet alleen alles aan om meststoffen te ontwikkelen waardoor gewassen optimaal kunnen groeien, maar zoekt hierbij ook naar de meest duurzame oplossingen om  dit te realiseren.


“ICL is ontstaan in Israël”, vertelt Anthony Zanelli, vice president van ICL Phosphate Europe. “Daar heb je een aantal gebieden waar grondstoffen voor kunstmest worden gedolven. Voornamelijk kalium en fosfaat. Die twee stoffen zijn de basis van de meeste producten die wij maken. Deze grondstoffen zijn uniek en zeer noodzakelijk voor het voeden van gewassen, maar deze grondstoffen zijn ook eindig.”


Vooral fosfaat zal niet eeuwig verkrijgbaar zijn. “Het zal nog wel even duren, maar er komt een moment waarop het fosfaat in de wereld onvoldoende aanwezig is”, vertelt Zanelli. “Daarom moeten we op zoek naar alternatieven. We hebben ons daarom verdiept in manieren om fosfaat te recyclen. Wij kunnen gebruik maken van allerlei verschillende fosfaatstromen. Een hele interessante daarin is de fosfaatas die vrijkomt bij het verwerken van rioolwaterslib. Alle rioolwaterslib in Nederland komt uiteindelijk bij elkaar bij twee verschillende bedrijven. Hier wordt het verbrand tot een mooie, droge as. Alle fosfaat die in de rioolwaterzuivering gaat, komt uiteindelijk in die as terecht. Uiteindelijk hou je dan een product over dat iets minder bruikbaar is dan gewoon fosfaat, maar met enige bewerking kan dit nog steeds heel goed ingezet worden als meststof van hoge kwaliteit. Vorig jaar hebben we veel geïnvesteerd om dit op grote schaal in ons proces te implementeren en dit jaar gaat dit voor het eerst echt gebruikt worden. Zo kunnen we op termijn grote hoeveelheden van onze fosfaatetsen gaan vervangen door fosfaat dat hergebruikt kan worden.”


Dat is echter niet de enige ontwikkeling die ICL momenteel doorvoert. “Dat fosfaat willen we gaan combineren met een ander mineraal, polyhalite”, stelt Zanelli. “Dit mineraal bestaat uit kalium, zwavel, calcium en magnesium en wordt op de markt gebracht onder de naam Polysulphate. Dit is een heel nieuw mineraal dat we delven in Engeland. We zijn daarmee de eerste ter wereld die dit product delft. Dit product is ook bruikbaar binnen de biologische landbouw, omdat we het product rechtstreeks uit de grond halen en onbewerkt inzetten. Voor ons is dit een belangrijk product waarvoor we veel toepassingen zien in de duurzame en biologische landbouw.”Positieve opbrengst- en kwaliteitseffecten voor gewassen


Daarnaast levert ICL ook plantenvoeding die heel efficient wordt toegediend aan planten en voedingsgewassen. “De meststoffen die wij maken, zogenaamde controlled release fertilizers, zijn heel speciale meststoffen waarbij er een dun laagje om de meststofkorrel zit”, vertelt Zanelli. “Door dit laagje worden de nutriënten in de meststof gecontroleerd vrijgegeven, wat tot positieve opbrengst- en kwaliteitseffecten voor het gewas leidt en veel duurzamer is in gebruik van de meststof. Je hoeft hierdoor minder meststoffen te gebruiken en er worden minder nutriënten ongewenst uitgespoeld naar het milieu. 


Deze innovaties leiden tot betere gewassen, maar de impact van de landbouw op het milieu wordt wel nog meer verkleind, vertelt Zanelli. “De ongewenste emissie van stikstof gaat omlaag, we verlagen de CO2 footprint en dat is van groot belang voor een duurzame en innovatieve landbouw. Wij zijn als ICL koploper op het gebied van innovatie en we vinden dat we dat ook moeten zijn op het gebied van duurzaamheid. Onze innovatie en initiatieven op het gebied van duurzaamheid richten zich ook duidelijk op de EU Green Deal en “Farm to Fork” strategie waarbij ook efficiëntie van meststoffen een onderdeel is. We doen het dan ook niet omdat het moet, maar omdat het echt belangrijk is.” Innovatie op het gebied van duurzaamheid leidt tot betere resultaten voor je bedrijf, maar vooral ook voor de wereld.


www.icl-group.nlDelen

Journalist

Related articles