European Media Partner

Infrastructuur verlangt forse verduurzaming

De infrastructuur die we de afgelopen decennia en eeuwen hebben neergelegd in ons land volstaat niet meer. Niet in termen van actuele mobiliteitsvraagstukken, maar evenmin in termen van duurzaamheid.

Voorzitter Bernard Wientjes van de Taskforce Bouwagenda telt het even bij elkaar op. We hebben drie doelen na te streven om de infrastructuur toekomstbestendig te krijgen. Om het klimaatakkoord van Parijs te halen, zal ook de bouwwereld zijn steentje moeten bijdragen. Het is bijvoorbeeld niet zozeer de aanleg van wegen die een significante CO2-uitstoot veroorzaakt, maar dat geldt wel voor het verkeer dat eroverheen rijdt. Slimme wegen, die zelfs in staat zijn om energie op te wekken, kunnen dat verminderen.

 

“Punt twee: er bestaan afspraken dat alle materialen in de bouw vanaf 2050 circulair zijn. Dus dat er geen nieuwe grondstoffen meer worden aangewend. Dat is nogal een omslag, terwijl datzelfde geldt voor punt drie: de klimaatgevolgen hebben grote impact. Denk aan sluizen, bruggen en afwateringssystemen. Nu we in de komende decennia meer stevige regenbuien en langere periodes van warmte en droogte kunnen verwachten, moeten we gaan nadenken wat voor invloed dat heeft op de infrastructuur”, stelt Bernard Wientjes.

 

En eerlijk gezegd: er is besef dat er een omslag nodig is, maar we handelen er nog steeds niet naar. Er gaan nog steeds traditionele rioolbuizen de grond in, terwijl je die prima kunt vervangen door nieuwe alternatieven. Bijvoorbeeld door buizen met sensoren die warmte kunnen terugwinnen. “We hebben lange tijd gebouwd zonder voldoende rekening te houden met klimaatveranderingen. Nu is het een uitdaging om dit aan te passen.”

 

“Duurzaamheid is een enorme kans, ook in de infrastructuur”, stelt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen.  “Innovatie is daarbij het sleutelwoord.” En dan heeft hij het niet alleen over productinnovatie, maar ook over het innoveren van processen.


Wat Wientjes eerder al aanstipte: niet alleen de auto’s worden steeds slimmer, maar ook de wegen. Zo zijn er tests met wegen die een lagere rolweerstand kennen, asfalt dat een lagere verwerkingstemperatuur heeft en wegen van circulair materiaal. Verhagen: “Om innovatie te stimuleren is het belangrijk duurzaamheid tot zwaarder meewegend gunningscriterium toe te passen. Dan kunnen bouw- en infrabedrijven zich met duurzaamheid echt onderscheiden en positioneren in de markt.”


Waar we nog
op wachten, is dat een groot volume opdrachtgevers gunt op basis van duurzaamheid, benadrukt Maxime Verhagen. “Ik ben dan ook blij met het door de overheid aangekondigde eigen innovatiecentrum, waar bouw- en infraondernemers, universiteiten, onderzoekscentra én opdrachtgevers samen kijken naar de uitdagingen waar we voor staan.” 

Feit

Wie over de Oude Rijksweg rijdt tussen Hedel en ’s-Hertogenbosch, rijdt sinds vorig jaar over een ‘slimme weg’. Deze weg zorgt voor minder energieverbruik en CO2-uitstoot en biedt extra veiligheid onder alle weersomstandigheden.

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles