European Media Partner

Industriële autonomie heeft de toekomst

Auto’s rijden nu al regelmatig op de cruise control en er wordt momenteel aan gewerkt om ze in de toekomst zelfrijdend te produceren en zo de passagier van A naar B te brengen. Dat geldt ook voor de industrie. Nu wordt een fabriek nog vaak bestuurt door menselijk handelen, maar uiteindelijk zal een fabriek zelfstandig en autonoom kunnen opereren.   

Deze ontwikkelingen zijn middels het onderzoek ‘The Outlook for the Shift to Industrial Autonomy’ onder eindgebruikers getoetst in de markt. “Want hoe kijkt de markt zelf naar het autonomiseren van de industrie?”, vertelt Patrick Kools, business transition development expert op het gebied van industriële autonomie. ”Niet alleen door COVID-19 is de markt aan het veranderen. Er lag al een gigantische druk op de grote olie- & petrochemie en farmaceutische bedrijven om minder CO2 uit te stoten en te voldoen aan de klimaateisen. Aan de andere kant zijn er ook allerlei nieuwe mogelijkheden, zoals Big Data en Artificial Intelligence. Dat komt er ook nog eens bij.”


Patrick Kools, business transition development expert op het gebied van industriële autonomie


Van alle ondervraagde bedrijven geeft 92 procent aan dat zij allemaal op weg zijn naar het hoogste niveau van industriële autonomie, waarbij processen worden uitgevoerd zonder de interventie van personeel, vervolgt Kools. “Dat is heel erg ambitieus. Tweederde van de bedrijven willen in 2030 industriële autonomie bereiken en een heel groot deel is daar actief mee bezig. Het is dus goed dat de ambitie er is, want  autonomie bereik je niet van de ene op de andere dag. Steeds vaker worden er individuele taken geautomatiseerd, maar dat betekent niet dat industriële autonomie louter gezien kan worden als het vervangen van mensen door machines. Het draait om de adoptie van nieuwe technologieën als Artificial Intelligence, robots en analytics. dus meer dan alleen een verregaande vorm van automatisering. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat banen in fabrieken met veiligheidsvraagstukken te maken hebben. Procedures moeten veilig worden uitgevoerd, ook als ze geautomatiseerd worden. Tegelijkertijd, om terug te komen op het voorbeeld van de cruise control, rijdt een auto efficiënter met cruise control, dan wanneer iemand elke keer het gaspedaal intrapt. Hoe stabieler, hoe efficiënter en energiezuiniger en dat geldt ook voor een autonome fabriek.”


Bovendien betekent stabiliteit ook dat er minder kwaliteitsproblemen zullen zijn, aldus Kools. “Fouten maken is menselijk en door fabrieken autonomer te laten opereren zorg je voor een betere kwaliteitscontrole waardoor er minder fouten voorkomen. Dit betrek ik ook op ons klimaat. Gas bijvoorbeeld is voor een groot deel de ruggengraat van onze energievoorziening, maar de maatschappij heeft de ambities dat in 2050 iedere Nederlander van het gas af is. De petrochemie sector heeft daardoor nogal een uitdaging. Ze moet niet alleen zorgen voor een afbouw en een schonere manier van gas en olie produceren. Tegelijkertijd moeten de Shell’s en BP’s onder ons ook een nieuw energiesysteem bouwen die autonoom kan draaien, zoals zonne- en windparken, waarin weinig mensen zullen werken.”


Het zal een enorme uitdaging zijn om iedereen van energie te kunnen voorzien vanuit de nieuwe energiesystemen op een stabiele manier, gaat Kools verder. “We hebben nu de luxe dat er altijd gas en/of elektriciteit in huis is, dat willen we ook hebben als de energie wordt geproduceerd door nieuwe energiesystemen. De politiek speelt hierbij een grote rol. Stabiel beleid is nodig, omdat hiervoor grote investeringen nodig zijn. Europa loopt wat betreft de investeringen al achter vergeleken met bijvoorbeeld het Midden-Oosten.”


Technisch gezien worden de komende dertig jaar zeer interessant, besluit Kools. “Handmatige banen zullen gaan verdwijnen en daarvoor in de plaats hebben we mensen nodig met een ander profiel. Daarnaast kan de industrie grote stappen maken in efficiëntie en kostenreductie door automatisering en zal het lonen voor bedrijven om hun businessplan daarop aan te passen. Automatisering is niet alleen maar eng, maar ook interessant en biedt mogelijkheden zoals efficiency en kostenreductie. Daar ben ik samen met mijn collega’s mee bezig. met het efficiënter en slimmer maken van een fabriek. In eerste instantie met test- en meetapparatuur en nu ook met industriële automatisering. Op die manier helpen we Plant Managers om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen zodat ze hun doelstellingen behalen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles