European Media Partner

Industriecluster Oost-Groningen: “Niet praten maar doen”

Samenwerken is in Groningen de sleutel tot het verduurzamen van de industrie én het creëren van een bruisende en kansrijke regio. Deze visie hebben zeven bedrijven omarmd en concreet gemaakt in een samenwerkingsverband: het Industriecluster Oost-Groningen. Zeven directeuren ontmoeten elkaar periodiek aan de “Energietafel” om elkaars vraag en aanbod te inventariseren. Zo gaan zij gezamenlijk de uitdagingen op het gebied van energietransitie aan. En dat is een unieke ontwikkeling. De bedrijven zijn geen buren van elkaar op een industrieterrein, zoals Emmtec in Emmen, Eemshaven of in Delfzijl. Dat maakt het energievraagstuk complexer maar in Groningen kan het: “De lijnen zijn kort en een bak koffie is zo geregeld”. 

Het Industriecluster bestaat uit zeven grotere en kleinere bedrijven in de regio Oost-Groningen (Avebe, Eska, Kisuma, Nedmag, Smurfit Kappa, Solidus en Strating Steenfabriek). Allemaal gebruiken zij hoge temperatuurprocessen tijdens de productie en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Gezamenlijk verbruikt het Industriecluster jaarlijks 250 miljoen m3 aardgas en daarvoor zoeken zij actief naar alternatieve duurzame energiebronnen en –dragers. Dat is cruciaal voor het toekomstperspectief van de bedrijven en daarmee van de regio.


Het Industriecluster volgt een driesporenbeleid op weg naar volledige verduurzaming: elektrificatie, groen gas en waterstof. Met name waterstof is een kansrijke oplossing. Bij Nedmag in Veendam branden ze met een temperatuur van 2200 graden magnesiumoxide tot vuurvaste stenen. Dat gaat niet lukken met elektriciteit. Waterstof is echter een geschikte energiedrager en daarvoor zijn de eerste stappen al genomen. Nedmag heeft in samenwerking met een internationaal industrieconsortium geïnvesteerd in een waterstofbrander. Deze brander kan waterstof en aardgas in iedere gewenste verhouding verbranden om te verhitten op industriële schaal (zie afbeelding). De groene waterstof is afkomstig uit de nabijgelegen Hystock waterstofconversie-installatie van Gasunie in Zuidwending. Met dit project gaat het Industriecluster de komende tijd kennis verzamelen en ervaring opdoen. Zo creëert het Industriecluster een voorsprong en een aantrekkelijke marktpositie: voor  partijen met plannen voor waterstofproductie is het cluster een interessante gesprekspartner.


Ook het slim gebruiken van de huidige infrastructuur in de regio staat centraal tijdens de overleggen tussen directeuren en technologen. Gasunie realiseert het eerste deel van de “waterstofbackbone” in de regio en ook hergebruik van de aardgasleidingen van de NAM biedt kansen. Nedmag, Avebe en andere bedrijven beschikken over een eigen gasleiding vanaf het hoofdtransport netwerk. Deze leidingen zijn kanshebbers om onderdeel te worden van het groene waterstofnetwerk. Door middel van aftakkingen kunnen ook andere industrieën in de regio van dit netwerk gebruik maken. Dat zou een gigantische impuls zijn voor het aantrekken van hoogwaardige industrie in Oost-Groningen. Onder het motto van “niet praten maar doen” vervult het Industriecluster een voortrekkersrol om een mooie toekomst voor de volgende generatie te creëren in Groningen. 


www.nedmag.nlDelen

Journalist

Related articles