European Media Partner

Industrie 4.0 heeft enorme potentie

Drie vragen aan Christiaan van Veen, manager Asset Management bij Eriks Nederland

Wat is in de industriële dienstverlening de visie op Industrie 4.0.?

“Dat klanten slimmer moeten werken en produceren om concurrerend te blijven. Verspilling en stilstand worden tegengaan. Industrie 4.0. speelt een grote rol. Industrie 4.0. maakt het mogelijk om goedkoop conditiemetingen in producties te doen, de verkregen data hiervan te transporteren, op te slaan en analyseren, en als informatie terug te koppelen aan belanghebbenden.” 


Hoe ziet u Industrie 4.0. verder ontwikkelen in Nederland?

“Industrie 4.0. heeft enorme potentie. In de toekomst zullen er steeds meer verbanden worden gelegd tussen verschillende componenten, productie-units en andere informatiebronnen. Zo kunnen wij met onze klanten de status van één product in een keten van duizend monitoren. Maar ook verbanden leggen tussen producten of machines en hun omgeving zijn onderdeel van de toekomst.”


Hoe maken bedrijven succesvol de transitie naar Industrie 4.0.?

“Begin klein. Liever tien kleine stapjes tot een succes brengen, dan één groot succes trachten te behalen. Zoek samenwerking en leer samen. Wij doen samen met klanten testprojecten waarbij we zoeken naar de bottleneck en deze op de juiste manier meten en analyseren met behulp van data, en waarover we dan adviseren.”

Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles