European Media Partner

“In een circulaire economie kunnen smart cities niet ontbreken”

Meer en meer wordt circulair denken mainstream binnen de Nederlandse IT-sector. Steeds meer organisaties omarmen het terugdringen van elektronisch afval, e-waste, en een tweede leven voor apparatuur, refurbishing, in hun businessmodel. Met het doel om de levensduur van producten en hun onderdelen zo veel mogelijk te verlengen, zodat het gebruik van zeldzame grondstoffen wordt teruggedrongen. Circulariteit en samenwerking zijn de thema’s voor 2021 van brancheorganisatie BTG. 

BTG heeft dit jaar als thema ‘connected impact’. Hiermee benadrukt BTG Vereniging het belang van samenwerking en circulaire initiatieven van de IT-branche. “Het is ook een kwestie van attitude”, vertelt CEO Petra Claessen van Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootverbruikers (BTG). “We hebben een zware wissel getrokken op onze natuur. Het is tijd om door te pakken en ervoor te zorgen dat er een deltaplan voor de circulaire economie komt. Het is zaak dat er minder afval in de wereld komt en we moeten zorgvuldig omgaan met de grond- en hulpstoffen.” BTG is een betrokken partner bij de Amsterdam Economic Board met het programma LEAP en evenementen als de Floriade Almere 2021 en initiatieven als Amsterdam Smart City, een innovatieplatform dat inzet op slimme oplossingen voor een groene, gezonde Amsterdamse metropoolregio.


Voortouw

“Je ziet vanuit alle invalshoeken dat het belangrijk is dat we een rol gaan vervullen bij het terugdringen van e-waste en verspilling van grondstoffen. Onze achterban wil graag mee in de circulaire economie,” gaat Claessen verder. De organisatie neemt het voortouw om de circulaire I(C)T een boost te geven. “Samen kom je verder. We willen bruggen bouwen en onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame digitale infrastructuur. Bedrijven zitten op elkaar te wachten. Wij zoeken een actieve rol om veranderingen in gang te zetten. 

Het past bij een groeiend bewustzijn bij organisaties van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het klimaat en het milieu.” Circulaire IT kan hier een belangrijke rol in spelen. 


Refurbished

“We zitten in de voorhoede van de ontwikkelingen rondom ‘smart cities’. Het is iets wat onze gebruikers en klanten maar ook de overheid van ons vragen,” aldus Petra Claessen. “Bij de veertig grootste gemeentes staan duurzaamheid en circulariteit op de eerste plek, naast veiligheid.” BTG heeft het thema geadopteerd vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid als strategische IT- en telecompartner. “We zoeken permanent de verbinding en samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Gemeenten en ziekenhuizen kloppen steeds meer bij ons aan met de vraag: kunnen jullie ons helpen om op een slimme manier te kiezen voor refurbished hardware. Wij gaan ze daarbij helpen, nemen ze mee in die ontwikkeling.” 


Voorbeeldfunctie

Er zijn steeds meer leveranciers van hoogwaardige, refurbished IT-producten, maar onbekendheid zorgt nog voor koudwatervrees bij afnemers, constateert Claessen. Tegelijkertijd speelt de circulaire economie een steeds belangrijker rol bij beleidsbeslissingen en investeringen. BTG leent haar platform voor circulaire initiatieven.

“Wij hebben een voorbeeldfunctie om het bewustzijn aan te zwengelen, ook bij onze achterban. Binnen de producten en diensten van BTG en dochterorganisatie TGG hebben we een aantal partijen die hier heel actief in zijn. Als BTG steunen we hun initiatieven.” Circulaire IT vormt een grote markt die openligt voor verdere ontsluiting en groei, aldus Claessen. “Je moet mensen meenemen in de nieuwe ontwikkeling. Vaak is het onbekendheid.”


Promoten

Als voorbeeld noemt ze het refurbishen van smartphones en laptops en het leasen van apparatuur, die aan het eind van het contract een tweede en zelfs derde leven krijgt. “Dat zijn gecertificeerde, betrouwbare trajecten die ook nog eens duurzaam zijn.” BTG gaat actief de markt op om circulaire oplossingen te promoten. Als voorbeeld noemt Claessen een aantal bijeenkomsten die BTG heeft georganiseerd, waarbij ondermeer CHG Meridian en Forza Refurbishing in de spotlight zijn gezet. Specifiek benadrukt ze CHG-Meridian, een hardwarebedrijf dat werkt met leaseoplossingen, omdat de telecomproducten in het ecosysteem blijven en Closing the Loop, dat eenvoudige toepasbare circulaire diensten levert voor IT-hardware. Naast deze partijen is Aliter Networks ook aangesloten als partner bij BTG. “Dankzij dit soort initiatieven zijn organisaties in staat om duurzame doelen op een laagdrempelige en controleerbare manier te bereiken.”


Samenwerking

“Er is veel meer mogelijk dan je denkt als je horizontale en verticale samenwerking opzoekt,” besluit Claessen. “De uitdaging is om samen op te trekken als overheid en bedrijfsleven. We willen organisaties en mensen meenemen en helpen bij circulair denken en handelen. Als BTG gaan wij daar de barricaden voor op. Het is nog te onbekend wat er allemaal kan. Een circulaire strategie vergroot de betrokkenheid van de medewerkers en stakeholders. Bovendien neem je je verantwoordelijkheid voor de e-waste en schaarste van grondstoffen en het naleven van je verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelen.”


Feit

Floriade Almere 2022

De Floriade Almere 2022 is een ultiem voorbeeld van duurzaamheid en circulair denken. “Het is een proeftuin op het gebied van groen, leefbaarheid en stedelijke vraagstukken. Almere wil zich echt ontwikkelen als een groene stad. Een van de projecten die vanuit BTG is geïnitieerd, is het opzetten van virtuele handelsmissies richting de Floriade. Zo start BTG samen met de Nieuw-Zeelandse partnerorganisatie NZ Tech en de Nederlandse ambassade in Nieuw-Zeeland een initiatief om bedrijven te enthousiasmeren om deel te nemen aan de Floriade. “Nieuw-Zeeland zet net als wij stevig in op de circulaire economie en duurzaamheid.”


Delen

Journalist

Related articles