European Media Partner

Impact online leren voor organisaties steeds groter

De laatste decennia staan in het teken van een digitale revolutie. Internet, de microprocessor en smartphones hebben grote delen van ons werk en leven naar online verplaatst. Zo ook leren. Een taal leer je op je mobiel en hoe je een autolampje vervangt bekijk je op YouTube. Ook voor bedrijven bieden online-leeroplossingen veel mogelijkheden.  Niet alleen voor meer kennis in een organisatie, maar ook op het gebied van vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Zo kun je nu veel informatie en data verzamelen, waardoor het online leren echt een impact kan hebben, vertelt Kirsten Brandt, oprichter en algemeen directeur van RMMBR.

De markt verandert ontzettend snel, gaat Brandt verder. “Zes jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat artificial intelligence zo’n grote rol zou gaan spelen bij het online leren. Ook het aantal onderwerpen waar men zich online in kan specialiseren is heel uitgebreid en verschillend. Dat zorgt ervoor dat online-leeroplossingen ook altijd kunnen en moeten innoveren.” Het allerbelangrijkste, zoals in vele sectoren, is de rol van data. Hoe kun je met data leeroplossingen verbeteren? Hoe kun je meer op maat leeroplossingen voor het individu maken? En, het belangrijkste, hoe kun je met data uit leeroplossingen daadwerkelijk bijdragen leveren voor bedrijven?”


Kirsten Brandt, Oprichter en algemeen directeur van RMMBR


Ook het leren integreren in het werk is een toenemende trend, aldus Brandt. “Hiermee bedoel ik dat je in je werk altijd en snel de juiste kennis en ondersteuning tot je beschikking hebt.  Dit kan natuurlijk via Youtube maar daar is lang niet alles precies voor jou te vinden. Of je moet je eerst inschrijven voor een cursus en vervolgens twee weken wachten tot die begint. En de digitale transformatie vereist dat kennis inhoudelijker moet zijn en tegelijk flexibeler. Professionals moeten sneller, diepere kennis kunnen verkrijgen. Bedrijven moeten door de digitale transformatie sneller veranderen. Dit vergt een andere manier van leren en werken met elkaar.”  


Natuurlijk heeft corona het online leren ook een boost gegeven. Zo is het onderwijs nu nog aan het stoeien met hoe zij (meer) online-leeroplossingen gaan aanbieden. Tegelijkertijd speelt de onzekerheid van de huidige economie door de coronacrisis een grote rol. Bedrijven moeten zich daardoor nu snel aanpassen en zich afvragen wat de essentie is van een organisatie. Waarin moeten de mensen getraind blijven?


In de toekomst zal online leren alleen maar gaan toenemen, besluit Brandt. “Bedrijven zullen zich ook in de toekomst snel moeten kunnen aanpassen en dat vergt veel van hun wendbaarheid. Online-leeroplossingen zullen hier een essentieel onderdeel van zijn. Ten slotte, vind ik dat we meer moeten aantonen wat voor impact het digitaal leren heeft voor organisaties. Ik hoop dat meer te gaan zien. Niet alleen aan de bedrijfskant, dus de voordelen die digitaal leren heeft voor bedrijven, maar ook de positieve effecten die het heeft op de medewerkers. Digitaal leren kan echt een bijdrage leveren aan persoonlijke ontwikkelingen en vaardigheden, maar kan er ook voor zorgen dat bedrijven blijven groeien. Deze tijd draagt juist bij aan het sneller remote werken, maar biedt ook de mogelijkheid om het digitaal leren in een versnelling te brengen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles