European Media Partner

Impact Covid-19 op industriële automatisering – blowers en compressoren.

De toekomst is digitaal. Dit geldt ook voor compressor- en blowertechnologie voor beluchting in waterzuiveringsprocessen. Datagebaseerde diensten bieden nieuwe mogelijkheden om processen op een resources-besparende, energie-efficiënte manier te ontwerpen. AERZEN ziet vele voordelen in de digitale transformatie en biedt haar klanten met AERprogress digitale diensten op maat.

Hoe Covid-19 de digitale transformatie versneld heeft
Door de wereldwijde coronapandemie is voor velen de manier van werken sterk veranderd. Remote monitoring van machines en onderhoudsplanning met behulp van artificial intelligence zorgen ervoor dat personeel en monteurs minder vaak in de machineruimtes hoeven te komen. Ook de beschikbaarheid en kosten van bekwaam personeel spelen hierbij een rol. Volgens een onderzoek van McKinsey & Company uit oktober 2020 heeft Covid-19 de toepassing van digitale technologie met 3-7 jaar versneld. Ook bijvoorbeeld Deloitte, KPMG en BDO rapporteren over deze fundamentele verandering.


De waarde van data. 
Vanuit het oogpunt van de operator is deze verandering in meerdere opzichten aantrekkelijk. Enerzijds maakt de uitgebreide registratie en evaluatie het mogelijk om de energiekosten merkbaar te verlagen. Anderzijds is er een grotere procesveiligheid, transparantie en betrouwbaarheid. De registratie van alle relevante informatie over de processen kan worden gebruikt om data-ondersteunde onderhoudsconcepten te implementeren. Voordeel: minder incidenten, geminimaliseerde stilstandtijden en onderhoudskosten.

Maximale transparantie in machineparkbeheer.
De basismodule van AERprogres is Machine Park Management. Gebruikers kunnen in één oogopslag zien welke machines in bedrijf zijn, wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd of waar een storing aanwezig is. Alles online, eventueel op meerdere locaties. De gebruiker krijgt alle relevante informatie: diagrammen en trenddisplays geven informatie over prestaties, beschikbaarheid en gebruik van machines. Wanneer grenswaarden worden overschreden volgt een online melding. Het startpakket heeft ook een digitaal onderhoudslogboek in een veilig webportaal.
Gevoelige en klantspecifieke procesgegevens worden beschermd tijdens live verzending en het eigendom van gegevens blijft te allen tijde bij de klant. Voor de operator vermindert het centrale installatiebeheer tijd- en kostenintensieve on-site afspraken.

Op maat gemaakte add-ons voor individuele wensen
Om te voldoen aan de individuele en brancheafhankelijke eisen voor de werking van blowers en compressoren biedt AERZEN verschillende add-ons. De add-ons in de sectie Condition Monitoring zijn gericht op het optimaliseren van de beschikbaarheid van installaties door middel van tijd- of gebruiksgebaseerde onderhoudsconcepten waarbij downtime geminimaliseerd wordt.  
In de categorie Energiemanagement biedt AERZEN met het Improvement System een add-on voor duurzame reductie van energieverbruik en CO₂-uitstoot. Afhankelijk van de systeemconfiguratie maakt dit het mogelijk om de energiekosten met meer dan 20 % te verlagen. De add-on voor Consumption Certification geeft direct beschikbare rapporten die voldoen aan de eisen van de energiemanagementnorm ISO 50001:2018 en vergemakkelijken de verplichting om bewijs te leveren t.b.v. audits en overige stakeholders.

Delen

Journalist

Related articles