European Media Partner

Iedereen is verantwoordelijk voor Duurzame Inzetbaarheid

Met plezier naar het werk. Productief, deskundig en gezond; nu en later. Zulke duurzame inzetbaarheid van het personeel wordt gerealiseerd met een stevige driepoot van werkvermogen, employability en vitaliteit.

Het klinkt eenvoudig, maar het is van belang de definities helder te hebben. Zo gaat employability niet alleen over de arbeidsmarktpositie, het is pas duurzaam als ook het werkvermogen en de vitaliteit in orde zijn. En vitaliteit gaat verder dan de gezond leven en voldoende bewegen. Het gaat ook over intrinsieke motivatie. Het werk moet voor de werknemer dus betekenisvol zijn.


Andersom geredeneerd: Gebrek aan werkplezier en waardering leiden maar al te vaak tot een groeiende uitstroom en een gebrek aan nieuwe gemotiveerde arbeidskrachten. Veel is al op te lossen met een gezonde en veilige omgeving, door parttime werken mogelijk te maken en een op de werknemer toegespitste loopbaanontwikkeling.


In de meeste technische bedrijven wordt veel gepraat over het werk, vertelt Arnoud Koedijk van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf OOMT op hun website. Maar niet over de toekomstvisie van de ondernemer of de groeiambities van medewerkers. Toch dien je daar wel over te praten, vindt hij. Want dan leer je van elkaar en kun je samen betere resultaten behalen.


Bespreek dus waar je als bedrijf voor staat en waar je naartoe wilt, maar ook wat werknemers willen bereiken binnen hun baan. Het is dus een gedeelde verantwoordelijkheid stelt ook Workplace Wellness advocaat Vivian Acquah op HRpraktijk.nl. Binnen een grote organisatie kunnen en moeten ook andere afdelingen hun steentje bijdragen. “Zo maak je duurzame inzetbaarheid inclusief voor alle werknemers. Het gaat immers om hun gezondheid.”


En zo’n gedeelde verantwoordelijkheid valt te organiseren met bijvoorbeeld een team waarin ook finance zit, voor het opstellen van een realistisch budget, en facilitymanagement voor het faciliteren en organiseren van sportlessen, workshops en andere activiteiten. Een samenwerking met IT is ook welkom om de implementatie van diverse tools gestroomlijnd te houden. De afdeling marketing tenslotte kan de activiteiten van het team onder de aandacht brengen en medewerkers motiveren mee te doen.

Delen

Journalist

Marc van der Sterren

Related articles