European Media Partner

HyTrucks: Niet afwachten, maar groen transport nú realiseren

Vanuit de EU moet in 2030 dertig procent van de CO2-emissie in de transportsector gereduceerd zijn, alleen neemt de emissie op dit moment alleen nog maar toe. Dat zorgt voor onrust in de transportsector. De sector kan niet wachten met veranderen, maar wat kan zij doen?

“Met kennis en ervaring sneller een oplossing vinden dan waar de markt op zat te wachten. Zo is het consortium tot stand gekomen, dat zwaar transport in en naar de haven van Rotterdam op waterstof laat rijden”, vertelt Diederick Luijten, Vice President Hydrogen Energy bij Air Liquide. “Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en inmiddels veertig partners die hun support aan het consortium hebben gegeven zetten we de schouders eronder om de (zware) transportsector groen te maken. Een significant deel van de CO2-uitstoot van het vrachtvervoer komt vanuit de haven. Na analytisch onderzoek zagen we dat daar ontzettend veel vrachtwagenbewegingen en daarmee CO2-uitstoot plaatsvindt. Dit zagen wij ook in de havens in Duisburg en Antwerpen. Daarop besloten we de havens te gaan koppelen, om middels de al aanwezige waterstof infrastructuur, vrachtwagens versneld te gaan laten rijden op de schoonste brandstof die er is.”


Om het plan verder te kunnen uitbreiden moet het in ieder van de drie havens toepasbaar zijn, gaat Luijten verder. “Het plan moest dupliceerbaar zijn. Het project is rondom de waardeketen gebouwd, zodat het project werkt voor het gehele ecosysteem rondom de havens. Met de ambitie die wij hebben gesteld om in 2025 duizend trucks op de weg te laten rijden, met waterstof, slaan wij een grote slag om de CO2 terug te dringen. Het plan is om twintig tankstations te bouwen die de waterstof kunnen overdrukken in tanks van de trucks. Het is belangrijk voor het consortium om de kostprijs van het vervoer vanaf het begin zo goed mogelijk in de hand te houden door schaalvergroting te realiseren. Om de havens onderling goed met elkaar te kunnen verbinden zijn er ook tankstations langs de snelwegen nodig. Het technisch realiseren van deze tankstations zorgt voor een mooie technische uitdaging.”


Het voeren van goede gesprekken met truckfabrikanten en gebruikers die allen hun eigen roadmap hebben is belangrijk, aldus Luijten. “Alleen door krachten te bundelen kunnen we bijdragen aan de oplossing en aan de wensen van de overheid. Dertig procent reductie in de CO2-emissie is een mooie uitdaging. Ook fabrikanten van vrachtwagens hebben zich aangesloten en zien het project als een uitstekende gelegenheid om grootschalig te ontwerpen, bouwen en te testen en ook als mogelijkheid om hun eigen uitdagingen vorm te kunnen geven. Het voordeel van waterstof ten opzichte van batterijvoertuigen is dat een waterstofvoertuig niet lang aan de laadpaal hoeft en er geen aparte bekabeling vereist wordt voor de grote hoeveelheden stroom die er kortstondig nodig zijn. En in de praktijk kun je met een volle batterij vaak maar tweehonderd tot driehonderd kilometer rijden, daarmee kun je niet voldoen aan de vraag van de transportsector die voertuigen intensiever of op langere afstanden wil gebruiken. Waterstof speelt hierin een mooie rol en is dé oplossing om te allen tijde aan de vraag van zwaar goederenvervoer, als ook de vraag van de scheepvaart, het openbaar vervoer of personenwagens te voldoen.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles