European Media Partner

Hout heeft de toekomst

Er hangt nog altijd een negatieve wolk rondom het kappen van bossen. Mensen worden nog altijd boos en ketenen zich aan de bomen vast, wanneer deze worden verwijderd. Toch moet er anders naar hout gekeken worden volgens Sander Kindt van Hillhout. Hout kan ons namelijk leiden naar een duurzamere wereld. “Hout is niet alleen een mooi product met een fantastische uitstraling, maar het levert ook een grote bijdrage aan de aanpak van de CO2 problemen in de wereld. Hout is namelijk in staat om CO2 op te slaan.” 

Hout heeft een unieke eigenschap, gaat Kindt verder. “Bos en hout zorgen voor een prettige leefomgeving en het kan ook altijd weer aangroeien. Alles wat er wordt gekapt in een bos kan weer aangroeien, mits het bos duurzaam beheerd wordt. Maar het allerbelangrijkste is dat hout CO2 kan opslaan. Een kubieke meter hout slaat ongeveer één ton CO2 op. En als het hout oneindig lang gebruikt wordt, kan de CO2 ook oneindig lang opgeslagen blijven. Hoe meer hout je kapt en gebruikt, hoe meer CO2 je kan opslaan. Mits je ervoor zorgt dat er altijd weer bomen bijkomen.” 


Mensen hebben vaak een negatief beeld als het gaat om het kappen van bomen, maar er zijn strikte richtlijnen wat betreft het beheren van het bos, aldus Kindt. “Hoeveel er bijvoorbeeld gekapt mag worden en hoeveel er spontaan moet bijgroeien. De natuur moeten we namelijk ook de ruimte geven om te groeien.”


Er zijn keurmerken voor duurzaam bosbeheer die ervoor zorgen dat deze richtlijnen nageleefd worden. Zo weten consumenten dat hout uit goed beheerde bossen komt. Kindt: “Ik ben zelf ook bosbouwer en ik zie om mij heen dat mensen soms boos worden als er hout gekapt moet worden. Waarom zij boos worden weet ik niet precies, maar ik denk dat mensen het gevoel hebben dat we in Nederland relatief weinig bos hebben en dat mensen het bos meer zien als plek voor recreatie dan voor houtproductie. Men denkt dat houtkap het bos vernietigt, terwijl dit niet zo is. Europese bossen zijn juist gebaat bij houtkap. Dit bevordert de natuurkwaliteit en zorgt voor onderlinge concurrentie tussen nieuwe en oude bomen waardoor het bos alleen maar sterker wordt. De voordelen die het kappen van bomen met zich mee brengen worden naar mijn idee niet altijd begrepen.”


De houtsector speelt hier een belangrijke rol in volgens Kindt. “Wij als houtsector snijden onszelf in de vingers als het bos niet goed beheerd wordt. We hebben niet alleen belang bij een goede regulering van de bossen, maar ook bij een goede voorlichting. Wij willen dat mensen begrijpen dat hout ook veel CO2 kan opslaan en daarmee een bijdrage kan leveren aan de CO2- reductie.” 


Daarnaast denken veel mensen nog dat hout meer onderhoud nodig heeft dan andere materialen. Volgens Kindt klopt dit niet. “Niet alle houtsoorten hebben een even lange levensduur, maar we kunnen dit wel verlengen door bijvoorbeeld te impregneren.  Het mooie van hout is dat het zich eenvoudig en voordelig laat bewerken ten opzichte van andere materialen. Doordat wij het hout slim toepassen in onze Hillhout producten, zijn wij in staat onze klant lang te laten genieten van een mooi kwaliteitsproduct.”  


Hout heeft dus de toekomst want het kan een significante bijdrage leveren aan het Klimaatvraagstuk, aldus Kindt. “Door goed beheerde bossen zal de CO2 opslag toenemen en dit zal een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles