European Media Partner

Hoe werkt het leasen van een fiets in de praktijk?

Bijna de helft van alle werknemers in Nederland is geïnteresseerd in het leasen van een (e-) bike met bijtelling via de werkgever.  Meer dan de helft is namelijk bereid om een afstand tot 20 kilometer voor het woon-werkverkeer af te leggen met een e-bike als ze deze via de werkgever zouden krijgen. Hoe werkt het leasen van een fiets financieel gezien?

De werkgever stelt een fiets ter beschikking aan de werknemer waardoor er automatisch sprake is van een regeling in de loonbelasting en moet er een forfaitaire bijtelling betaald worden. Dit principe is gelijk aan een leaseauto op twee verschillen na. Namelijk het bijtellingspercentage is 7 procent van de consumentenadviesprijs voor alle type fietsen en, in tegenstelling tot de auto, kent de fietsregeling geen 0% tarief indien de fiets alleen voor woon-werk verkeer wordt gebruikt. De 7 procent bijtelling dient altijd betaalt te worden. 


Maar niet elke werkgever is in staat de leasekosten te dragen. Daarom biedt de wetgeving omtrent de leasefiets ook de mogelijkheid dat de regeling wel door de werkgever wordt aangeboden, maar waarin de werkgever geen financiële bijdrage doet. Hierbij betaalt de werknemer fiscaal voordelig (een deel van) het leasebedrag door het uit te ruilen met het brutoloon. De Belastingdienst heeft hiertoe een beleidsbesluit vastgelegd in de cafetariaregeling. Hierin geeft de Belastingdienst de werkgever keuzevrijheid over de exacte invulling maar benadrukt wel een aantal punten die naar voren moeten komen, zoals dat de leasefietsenregeling duidelijk moet zijn omschreven en duidelijk moet zijn wat de gevolgen zijn bij uitdiensttreding van de werknemer. 


De crux zit hem in het ter beschikking stellen ten overstaan van het verstrekken van een fiets. Wanneer er sprake is van het verstrekken van een fiets, waarin het eigendom van de fiets overgaat naar de werknemer wordt dit gezien als loon. Het ouderwetse Fietsenplan behoort tot deze optie en moet daarom in de vrije ruimte van de WKR (werkkostenregeling) worden verwerkt. Bij de leasefiets vindt er geen eigendomsoverdracht plaats. Aan het eind van de leaseperiode krijgt de werknemer wel de optie om de fiets over te nemen.  De werknemer krijgt de fiets dus ter beschikking gesteld, mede voor privégebruik. Het privégebruik is een recht en belast tegen 7 procent bijtelling ongeacht de hoeveelheid kilometers die privé worden afgelegd. Wanneer een werknemer vrijwillig loon inlevert om een fiets in plaats van geld te ontvangen dan hoeft dit niet nog eens in de WKR belast te worden. Het leasen van een fiets is dus financieel gezien een aantrekkelijke optie. Zeker omdat deze ook ongelimiteerd privé gebruikt kan worden en bijdraagt aan een goede gezondheid!


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles