European Media Partner

Hoe passen we ons aan aan het veranderende klimaat?

Door de klimaatverandering krijgen we in de toekomst met een hoop gevolgen te maken. Klimaatadaptatie is daarom essentieel, zodat we onze steden kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. 

“De gevolgen van klimaatverandering zijn enorm groot”, vertelt Marjan Kreijns, directeur van The Green Village. “Klimaatverandering leidt tot extremer weer en extremere regenval, maar bijvoorbeeld ook tot langdurige droogte of extreme hitte.” Deze gevolgen hebben natuurlijk ook effect op de infrastructuur binnen Nederland. Kreijns: “Je kunt je voorstellen dat in een stedelijk gebied het effect van klimaatverandering anders is dan op het platteland. Als we bijvoorbeeld kijken naar een betonnen stad, dan kan het daar wel zes tot acht graden warmer worden dan op het platteland.”


“Naast de warmte verschilt ook de wateroverlast”, gaat Kreijns verder. “Het is daarom belangrijk om te kijken naar hoe en waar het water valt. Hoe gaan we het water goed opvangen en afvoeren? En hoe kunnen we onszelf beschermen tegen veel water? Als we dit goed regelen is er minder schade en overlast. Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn om, als er veel water valt, het niet als een gek weg te pompen, maar juist op te slaan. Zodat we dit water kunnen gebruiken in periodes van droogte. Dit zouden gemeentes bijvoorbeeld kunnen organiseren door op diverse plekken buffers aan te leggen.


Op The Green Village worden verschillende oplossingen onderzocht die een bijdrage kunnen leveren aan het klimaatadaptief inrichten van onze stad. Kreijns: “Dit doen we op wijk-, straat- en gebouwniveau. Op het wijkniveau zou een oplossing kunnen zijn om meer parken aan te leggen, om de stad groener te maken. Een groene stad verbetert namelijk het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling en zorgt voor waterberging. Op straatniveau kun je kijken naar hoe we de ruimte onder de bestrating zo optimaal kunnen gebruiken. Er bijvoorbeeld voor zorgen dat de straten tijdens heftige regenbuien het water tijdelijk vasthouden, zodat het riool ontlast wordt, is een goede oplossing. Op het gebouwniveau kun je bijvoorbeeld kijken naar het vergroenen van een gebouw. Groen kan toegepast worden op het dak, de gevels en de tuin. Juist op deze plekken zorgt het niet alleen voor het vasthouden van regenwater, maar in periodes van hitte ook voor verdamping en dus verkoeling.”


The Green Village is niet alleen een openlucht laboratorium, het functioneert namelijk als een echt dorp. Kreijns: “Onze producten worden echt getest, zij het op kleine schaal. Op The Green Village, gelegen op TU Delft Campus, experimenteren onderzoekers, studenten en bedrijven hun duurzame innovaties. De twaalf bewoners, die in onze woonwijk wonen, laten ons ook weten wat ze van deze experimenten vinden.” Daarnaast werkt The Green Village nauw samen met gemeentes. Kreijns: “Met deze gemeentes willen we de experimenten die wij op kleine schaal hebben uitgevoerd, groter gaan uitrollen. Maar daarvoor moeten we eerst deze gemeentes overtuigen. We moeten kunnen aantonen en bewijzen dat de oplossingen werken. Alleen dan hebben we kans dat ze de innovaties willen gaan toepassen.”


Om de experimenten zo goed mogelijk uit te voeren, meet The Green Village ontzettend veel. Kreijns: “We kijken bijvoorbeeld naar wat er gebeurt met buffers als je deze langdurig vol laat staan met water. We meten dit dan niet eventjes, maar echt op de lange termijn. Dit monitoren is ontzettend belangrijk.” De ervaringen die The Green Village hierbij opdoet kan de gemeente later gebruiken om onder andere terug te laten komen in het omgevingsplan, zodat ook middels dit instrument klimaatadaptatie gewaarborgd kan worden.


Tot slot is het verstandig dat je als burger zijnde niet steeds schuilt achter wat de overheid kan doen, aldus Kreijns. “Veel burgers kunnen zelf ook een steentje bijdragen. Zoals een groen dak aanschaffen of een regenton in de tuin zetten waar je water in op kunt vangen. Als iedereen zijn best doet voor het klimaat, kunnen we samen een hele hoop voor elkaar krijgen.”


Delen

Journalist

Roos Breed

Related articles