European Media Partner

‘Hoe leid jij je bedrijf door de digitale transformatie?’

De digitale transitie is als schaken op een schaakbord met steeds meer vlakken. Waar vroeger vooral in kaart werd gebracht welke processen van een bedrijf geautomatiseerd konden worden, staan de bedrijven vandaag de dag voor veel omvangrijker vragen. Ze zijn continu bezig om het bestaansrecht en de voorkeurspositie van hun klanten op peil te houden. De digitale transitie vervult daarbij een sleutelrol om mee te kunnen gaan en jezelf doorlopend opnieuw uit te vinden.

“De problemen van organisaties zijn nooit oplosbaar vanuit maar één invalshoek”, vertelt Engbert Verkoren, CEO Conclusion. “De huidige technologische oplossingen bieden oneindig veel mogelijkheden, maar dat zegt nog niets. Een digitale strategie heeft alleen een kans als die stevig gekoppeld is aan de ambities en doelen van diezelfde organisatie. Bij Hot ITem noemen ze dat ‘Factbased Improvement’. Wat gaat het uiteindelijk oplossen voor je? ”In het geval van Hot ITem ligt de expertise bij datagedreven oplossingen, maar dus alleen als het helder is hoe die oplossingen bijdragen aan de performance.”


In gesprekken met klanten over grote uitdagingen, komen telkens drie belangrijke begrippen terug, gaat Verkoren verder. “Allereerst de mate waarin een organisatie weerbaar en wendbaar wil of moet zijn. Op het gebied van weerbaarheid is de afgelopen tijd weer pijnlijk duidelijk geworden dat zelfs heel grote en gevestigde organisaties plat kunnen komen te liggen door hacks en netwerkstoringen. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis aangetoond hoe wendbaar we kunnen zijn als bedrijfsleven en overheid, mede dankzij diezelfde digitale technologie en doordat de noodzaak gevoeld werd. Dan blijft er nog een derde begrip en daarmee vraag over: Hoe dragen de investeringen in digitale transitie er uiteindelijk aan bij dat je onderscheidend bent? Waar ontstaat de unieke waarde, die het verschil gaat maken in jouw markt?” 


“Royal FloraHolland is een inspirerend voorbeeld van een organisatie die de afgelopen jaren een enorme slag heeft gemaakt op alle drie die vlakken. Van de traditionele bloemenveiling, die de bloemen en planten elke ochtend fysiek verkocht op de veilingvloer in Aalsmeer, naar een digitale marktplaats, waarbij aanbieders en kopers wereldwijd aan kunnen schuiven. Om die visie te realiseren is in 2017 al gestart met de bouw van een nieuw IT- en datafundament waarmee dit vernieuwde businessmodel mogelijk kan worden gemaakt.”


Maar een focus op technologie en data is maar het halve verhaal. Verkoren: “Iedereen die leiding geeft aan dergelijke grote programma’s weet dat er ook heel andere factoren komen kijken bij een digitale transitie. Een nieuw businessmodel met bijbehorend IT-landschap gaat niet werken zonder bijpassend change management en herinrichting van de governance. Als we met z’n allen gaan versnellen, dan moet je daar uiteraard de collega’s in meenemen en de managementaansturing op aanpassen. En als je veel experimenten met fusion teams gaat stimuleren, dan is een rigide budgetcyclus op jaarbasis niet meer werkbaar.”


Van die afhankelijkheden en verwevenheid van aandachtspunten zijn veel bedrijven zich nog niet van bewust. “Je kunt het één niet doen, zonder ook aan het ander te denken. Daarom is een ecosysteem van expertbedrijven in hoog tempo versterkt met de kennis die nodig is om het hele schaakbord te kunnen bespelen”, besluit Verkoren. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles