European Media Partner

Hoe geef je hybride werken nu werkelijk vorm en inhoud?

In de krant las ik onlangs de headline ‘hybride werken; nu wordt het pas echt lastig’. Daar zit wat mij betreft wel wat in. Iedereen vindt dat we ‘het goede’ van thuiswerken moeten behouden. Tegelijkertijd hebben we ook zeker wat gemist: het fysiek bij elkaar zijn bijvoorbeeld, of samenwerken in creatieve processen.

Hoe ga je die dingen bij elkaar brengen? Hoe organiseer je hybride werken voor jouw organisatie? Laat je het los en mogen de teams en hun leidinggevenden het zelf regelen? Maak je strikte spelregels waaraan iedereen zich moet houden? Of iets er tussenin? Hoe gaat het werken? Dat is best complex. Je hebt te maken met de bedrijfsbelangen, het individu en zijn wensen of behoeften. De werknemer heeft – ikzelf ook – in een transformatie gezeten. Dat draai je niet zomaar terug.


Het is nu de tijd om beleid en de bijbehorende principes vast te stellen. Dat proces, daar zitten we middenin. Hoe ga je als HR-professional en werkgever, van beleid naar implementatie en continu verbeteren? Dat is voor elke organisatie, elk team en elk individu verschillend. Ik worstel daar zelf ook zeker nog mee met mijn team. We proberen bijvoorbeeld vergaderingen beurtelings online en fysiek te plannen. 


Dan moet je dus goed rekening houden met welke onderwerpen je in welke sessie wilt behandelen. Meetings om informatie uit te wisselen kunnen prima online. Hebben we onderwerpen die om creatieve input vragen, dan doen we dat liever fysiek. 


De crux is: wat is de rol van HR in dit proces? Mijn punt is dat HR leidend moet zijn. Afhankelijk van de omvang van je organisatie geef je samen met Facility en ICT vorm aan het hybride werken. Formuleer daarbij niet alleen het beleid, maar zorg er ook voor dat je weet hoe het beleefd wordt. Je doet het samen. Daarbij: als je collega’s erbij betrekt, dan draagt dat bij aan hun betrokkenheid en dus werkgeluk. Blijf evalueren, blijf in gesprek, blijf verbeteren. 


De uitdaging zit ook in het continue proces en onze flexibiliteit om daarbinnen nieuwe concurrerende werkvormen te vinden om in de post-COVID-wereld te kunnen floreren. Dat vraagt van organisaties wendbaarheid, aanpassingsvermogen en professionals die in deze uitdaging de toekomst zien. Ik nodig iedere HR-expert uit om collega’s op te zoeken en het met elkaar te hebben over hoe we als HR-professionals de leiding nemen in deze nieuwe tijd. Samen weten we meer. De toekomst van werk en hybride werken gaan over learning bij doing en je bent nooit klaar.


Alice Diels

Voorzitter NVP

Algemeen directeur HR bij Louwman Group


Delen

Journalist

Related articles