European Media Partner

Hoe gaat jouw bedrijf om met de crisis?

Ons land bevindt zich momenteel in een zware crisis die economisch misschien nog wel grotere gevolgen kan hebben dan de Bankencrisis van tien jaar geleden. Hoe zorg je als bedrijf dat je overeind blijft in deze onzekere tijden?

Volgens het COT, het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, is communicatie een van de belangrijkste instrumenten om de impact van een crisis te beperken. In een crisis verliest men het vertrouwen van medewerkers, klanten, aandeelhouders en andere betrokken partijen, omdat de markt niet langer stabiel is. Open en betrouwbaar zijn is van groot belang om het vertrouwen van deze partijen te behouden.


Belangrijk is ook dat er een duidelijk plan wordt opgesteld, aldus Inc.com. Stel duidelijke doelen om zowel je medewerkers en klanten als je bedrijf te beschermen. Blijf hen informeren over de status van deze doelen. Het plan moet duidelijk geformuleerd zijn en specifieke acties bevatten die ten tijde van crisis ondernomen kunnen worden.


Na de eerste periode van crisisberaad, waarin gezorgd wordt dat personeel veilig thuis kan werken, is het vooral van groot belang om orde aan te brengen. Medewerkers en management willen zelf weer aan de slag zonder hierin gemicromanaged te worden, zo stelt Platform Overheid. Dat vergt scenarioplanning. Welke diensten kunnen nu doorgaan, en in welke vorm? Zijn er nieuwe diensten nodig, zoals bijvoorbeeld een online aabod. En wat betekent dit voor de financiële middelen? Ook moet er nagedacht worden over het voeren van overleg en manieren om toezicht te houden op inzet en kwaliteit zonder je personeel voortdurend op de vingers te kijken.


Op een gegeven moment zal de organisatie ook weer in rustiger vaarwater terechtkomen. De beperkingen van de Coronacrisis zijn er nog steeds, maar deze beperkingen zorgen er wel voor dat er veel tijd en concentratievermogen beschikbaar is. We hebben geen reistijd meer en hoeven niet naar afspraken op locatie, dus deze tijd kan nu worden ingezet voor klussen die normaal blijven liggen. Misschien kan er worden nagedacht over manieren om meer resultaatgericht te werken, waarbij het team meer wordt aangestuurd op resultaat in plaats van op de werkwijze. Zeker wanneer mensen op afstand werken is dit gunstig, omdat de verantwoordelijkheden lager in de organisatie kunnen worden gelegd. Ook kunnen bedrijven bijvoorbeeld aandacht besteden aan strategische personeelsplanning, of bijvoorbeeld de wijze van werkverdeling of kwaliteitsborging. Deze tijd is bij uitstek geschikt om te innoveren en de klussen die altijd blijven liggen aan te pakken.


Het is nu zaak dat bedrijven zich flexibel opstellen en zich snel aanpassen aan nieuwe situaties. En wie weet, misschien leidt deze crisis wel tot een nieuw normaal en een sterkere organisatie.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles