European Media Partner

Hoe gaat het met ons personeel?

Voor HR was 2020 een uitdagend en veelzijdig jaar. Naast focus op (mentale) gezondheid was het bieden van maximale veiligheid bij thuiswerken prioriteit. In de meeste gevallen kon echter niet direct worden thuisgewerkt. Werkplekken moesten in rap tempo worden aangepast en dat is samen met operationele afdelingen een keiharde taak geweest van HR. 

HR had hierbij geen referentie van het verleden, en dus werd veel aanspraak gemaakt op de adaptiviteit en creativiteit om de zaak mede draaiende te houden. Vanwege de spontane en massale switch van fysiek naar online namen bedrijven in allerijl software aan, maar bleek vaak achteraf dat de kleine letters over privacy van gebruikers of intellectual property niet goed gelezen waren. Daar is veel van geleerd, net zoals op heel veel andere vlakken. Door het thuiswerken moest opnieuw worden gezocht naar een gezonde balans tussen werk en privéleven. Want helaas raakte die nogal eens uit balans. De rol van HR hierin was én is vooral goed luisteren en observeren. Door te vragen hoe het gaat, wat behoeftes zijn, wat wel en niet goed werkt, is snel veel data verzameld en geleerd waar de focus op gelegd moest worden. Op hybride werkvormen bijvoorbeeld, met nieuwe verhoudingen binnen teams en andere vormen van contact.


Op het gebied van HR tooling hebben we gezien dat vooral bij het recruiten en onboarden van nieuw talent de inzet van digitale middelen een vlucht hebben genomen. Aangezien de arbeidsmarktproblematiek (met name voor technische functies) tijdens de crisis overeind is gebleven, is het overigens de vraag of deze toename wellicht zelfs groter was geweest zonder crisis. Ook op het vlak van evidence based learning, urenregistratie en verzuim hebben we een toename van tooling gezien. In de meeste gevallen een goede ontwikkeling om value based beslissingen te kunnen nemen, zolang we wel scherp blijven houden dat doel en middel elkaar versterken. 


Ondanks de crisis ligt voor HR bij de meeste bedrijven de grootste uitdaging in het vergroten van de slagkracht op de arbeidsmarkt. Werk verandert, de arbeidsmarkt wordt in rap tempo global, en verschijn- en verdwijnfuncties zijn meer volatiel dan ooit tevoren. Zo zal de controlefunctie van de conducteur op een trein of tram op termijn veranderen in een servicefunctie. En zullen er binnen de transportsector steeds meer autonoom rijdende voertuigen komen, wat onder andere bij de vervoersbedrijven voor een aardverschuiving gaat zorgen.

 

Door het minder fysiek bij elkaar komen is de cultuur die gevormd wordt tussen medewerkers onderling, en tussen het bedrijf en de medewerkers, naast het plezier dat medewerkers uit het werk halen, belangrijker dan ooit. Agile leiderschap is hierbij een belangrijke driver, en HR speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling hiervan. Bedrijven die zich wendbaarheid hebben aangeleerd, hebben de sleutel in handen om de huidige en toekomstige transities goed door te maken en sterker te worden.


Belangrijkste blijft echter hoe het gaat met je mensen. Want hoe gaat het echt met ze? En wat voor sfeer creëert HR? Sturing hierin, digitalisering, value & data based decision making, samenwerken en leren met vallen en opstaan maken HR een enorm leuk en uitdagend vak. Ook na de crisis.


P.S. Leiders en leidinggevenden zijn ook maar mensen dus vraag ook eens aan hén hoe het met ze gaat!


Jelderik Schutz en Peter Buisman

Jelderik Schutz is eigenaar van adviesbureau MiHRor en Peter Buisman is CHRO van het GVB Amsterdam. Beiden zijn tevens bestuurslid van het NVP (Netwerk voor HR-Professionals)


Delen

Journalist

Related articles