European Media Partner

Hoe gaan we voedseltekorten tegen?

Guido van den Ackerveken, Professor Translationele Planten- en Microbiologie aan de Universiteit Utrecht


Wat is het probleem?

“We putten de aarde langzaam maar zeker uit. Daarbij hebben we een groeiende wereldbevolking. En omdat het ook economisch beter gaat met meer mensen, gaat dat gepaard met meer voedselconsumptie. Ook het eten van vlees neemt in ontwikkelende landen toe, waarvoor meer landbouwareaal nodig is.”


Wat is de oplossing?

“We zullen op een zo efficiënt mogelijke manier moeten produceren. Voor een deel zijn daarvoor teeltmethoden en technologie belangrijk, daarnaast ook het veredelen van sterke gewassen met een hogere productie en weerbaarheid tegen ziekten en klimaatsverandering.”


Welke rol spelen Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen?

“Nederland is heel sterk in gewasveredeling. Er worden veel gunstige eigenschappen uit wilde en verwante soorten ingekruist. Zaden en pootgoed worden over de hele wereld verkocht. In de laatste 50 jaar zijn bij landbouwgewassen gigantische sprongen gemaakt. Zo zijn in de VS de maisoogsten in die periode bijna verviervoudigd. Bij andere gewassen is daarin nog veel te winnen, niet allen qua productiviteit maar ook wat betreft duurzame teelt. Ook slimme kassen en verticale teelten kunnen een bijdrage leveren. Nederlandse bedrijven zijn daarin goed bezig, ook in Oost-Europa en Azië.”

Delen

Journalist

Related articles