European Media Partner

Hoe circulair zijn we inmiddels?

Nicole Maarsen gaf het al aan in haar recente publicatie, de belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn Professionalisering, Verduurzaming en Diversiteit. Gezonde verstedelijking, een groeiend besef van de noodzaak tot acteren, naar elkaar luisteren en effectief samenwerken zijn de sleutelbegrippen. 

Uit data blijkt dat de wereld in 2015 slechts 9% circulair was. Het is belangrijk te beseffen dat trends voorkomen dat de circulaire economie nog niet de gewenste groei realiseert. Denk daarbij aan de gemiddelde welvaart in de wereld, die jaarlijks toeneemt. Daarnaast groeit de vraag naar gemak. En hoewel de efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd, terwijl zes van de zeven nationale doelen voor afval naar verwachting niet worden gehaald. Er is niet genoeg focus op innovaties die het grondstoffengebruik radicaal efficiënter kunnen maken, of op nieuwe businessmodellen waarin wordt betaald voor gebruik in plaats van bezit. Er is dan ook meer aandacht nodig bij de verdere ontwikkeling van het circulaire-economiebeleid, en het vormen van financieringen die dit kunnen ondersteunen.


Waarom is de circulaire economie zo belangrijk dat we hier ons beleid en gedrag op af dienen te stemmen? Ten eerste, we bereiken door middel van de circulaire economie verschillende doelen. We verlagen de negatieve milieueffecten en daarmee de milieuschade. Daarnaast reduceert de circulaire economie de grondstoffen-schaarste. En tenslotte kan de circulaire economie leveringsrisico's als gevolg van geopolitieke spanningen verlagen. 


Buiten de bovengenoemde noodzaken heeft de circulaire economie een belangrijk concurrentienadeel ten opzichte van onze huidige economie. Denk aan het optimaal stimuleren van innovaties, die concreet de kosten kunnen verlagen. Of het standaardiseren van de duurzame normen bij aanbestedingen. Het belangrijkste aspect daarbij is opnieuw het delen van kennis en besef, zodat de noodzaak effectief gevoed wordt. 


Juist om deze reden wil ik diverse netwerken de mogelijkheden bieden te verbinden vanuit een blue ocean gedachte. Zo spreken we in maart met actuele eindgebruikers van circulair bouwen. Juist het delen van deze informatie stimuleert het besef, dat leidt tot aangepast beleid, ketensamenwerkingen en innovatieve toepassingen voor financiële mogelijkheden. De wijze waarop wij de transformatie naar een circulaire economie kunnen begeleiden is door kennisontwikkeling, richting geven aan de processen, het doorbreken van weerstand, het mobiliseren van middelen, coördinatie en uiteraard ondernemerschap.


Claudia van Haeften, Founder Sociëteit Vastgoed, Sociëteit Vastgoed Academy en Business Masters Academy.

Delen

Journalist

Related articles