European Media Partner

Hilde Niezen: “Gemeenten gaan voor slagvaardig waterbeheer in een leefbare stad”

Nederland krijgt steeds vaker te maken met extreme weertypen, zoals intense regenbuien en droge zomers. Dit heeft grote gevolgen voor mens en natuur. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor het afvalwatersysteem, maar ook voor de verwerking van het hemelwater en heeft een zorgplicht voor het grondwater.

“Gemeenten moeten ervoor zorgen dat het water op een goede manier wordt afgevoerd of wordt vastgehouden”, vertelt Hilde Niezen, wethouder gemeente Gouda, met onder andere de thema’s klimaat, water en bodemdaling in haar portefeuille. “Het is zaak beter bestand te zijn tegen piekbuien, waardoor het water niet gelijk het riool in stroomt maar wordt vastgehouden voor drogere perioden. Dit kan onder andere door niet bestrating en meer groen. Zo houd je niet alleen water vast, maar ook voor meer schaduw in de stad, wat hard nodig is voor de steeds warmere zomers.”


“Het grondwaterbeheer is in Nederland ingewikkeld geregeld,” gaat Niezen verder. “De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte. Maar perceeleigenaren zijn verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer op het eigen perceel. Dat zorgt voor een complexe situatie wanneer er problemen optreden, zoals bodemdaling door een te laag grondwaterpeil. Door toenemende droogte zullen er in de toekomst meer funderingsproblemen en bodemverzakkingen gaan plaatsvinden. De problemen waar we door de klimaatverandering nu mee te maken hebben zorgen er ook voor dat gemeenten andere dingen moeten doen dan zij voorheen deden.” Nieuwbouwwijken kunnen technisch gezien gemakkelijk klimaatadaptief gebouwd worden, maar het probleem is vaak tijdgebrek en financiering waardoor het niet altijd gebeurt.


“Niet alleen tussen de gemeenten, maar ook met provincies en de waterschappen werken we in werkregio’s samen om de gevolgen van de klimaatveranderingen aan te pakken. En die samenwerking gaat goed. We staan voor een enorme opgave wat betreft het klimaatadaptief maken van steden. En dat kan niet zonder geld. Helaas hebben veel gemeenten moeite om de begroting rond te krijgen, want niet alleen de vergroeningsopgave kost geld. En dat is jammer, want eigenlijk willen we hier structureel heel veel aan doen. Incidenteel vindt er nu een mooi project voor meer groen in de stad plaats. Zoals rondom het Singelpark in Gouda, waar bewoners is gevraagd waar nog meer groen moest komen in de stad. Maar incidentele projecten zijn voor de toekomst niet genoeg.”


“Elke zomer is de toenemende hitte al goed te merken,”  zegt Niezen tot slot. “En dat zorgt niet alleen voor schade aan natuur en stad, maar dit vormt ook een gevaar voor de mens. De leefbaarheid komt in het geding. En daar moet in de hele inrichting van stad en het land wat aan gedaan worden, door meer groen zoals groene daken, meer schaduw en het vasthouden van koelte. Wanneer wij straks het klimaat van Zuid-Frankrijk krijgen, moeten de woningen en straten er echt anders uit gaan zien voor leefbare steden.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles