European Media Partner

Het systeem omdraaien

‘The patient will see you now’, luidt de titel van mijn favoriete boek over innovatie in de zorg. Eric Topol beschrijft hierin hoe de zorg eruit zou zien als de patiënt echt centraal staat. Dan gaat het gebruik van mensgerichte techniek (eHealth) hand in hand met een andere cultuur, waarin de patiënt de regie krijgt. Die innovatie leidt tot persoonsgerichte zorg. En die kan ook een bijdrage leveren aan het beperken van het dreigende personeelstekort. Door technische ondersteuning in te zetten blijft meer tijd over voor het goede gesprek en voor de noodzakelijke handen aan het bed. 

Enkele voorbeelden van slimmere zorg door de volgorde om te draaien:  in plaats van naar het ziekenhuis rijden en te wachten op een afspraak, beeldbellen vanaf de bank. Van metingen op locatie en wachten op de uitslag naar zelf meten en meteen feedback krijgen. En wat dacht u van het zelf doen van bijvoorbeeld een huidscan (tele-dermatologie), in plaats van wachten op een consult bij de dokter. En we kunnen kiespijn voorkomen door gebruik te maken van slimme mondzorg door zelf te zien en bij te houden hoe het met de mond gaat, in plaats van wachten op pijn en dan naar de tandarts gaan. 


De voorbeelden komen
in deze uitgave terug. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Technisch is er veel, heel veel, mogelijk om de patiënt langer gezond thuis te laten wonen, meer regie te geven over de kwaliteit van leven en zorg. Daaraan draagt ook de ontwikkeling van een digitaal gezondheidsdossier (PGO) bij. In sommige ziekenhuizen kunnen patiënten al realtime in hun dossier (mee)kijken. Topol in de praktijk: de patiënt hoeft niet te wachten tot de dokter tijd heeft, maar heeft meteen toegang tot zijn gegevens. 


We hebben het hier over een gamechanger in de zorg, afhankelijk van de schaal waarin de veranderingen worden omarmd en ingezet. Belangrijk is dat de informatie op een toegankelijke wijze wordt verzameld en gedeeld. Ook is het noodzakelijk dat de verschillende betrokkenen hun rol bij de veranderingen kunnen spelen en dus digitaal vaardig zijn. 


Veranderen gaat niet vanzelf en ook niet vanzelf goed. De nieuwe technische mogelijkheden vragen om kennis van de technische mogelijkheden en om vaardigheden om ermee om te gaan. De veranderingen vergen ook dat we de zorg anders organiseren, met ruimte voor andere vragen en andere antwoorden dan we nu gewend zijn. Online hulp bieden aan mensen is aanzienlijk anders dan praten met een patiënt in de spreekkamer.


Lea Bouwmeester, senior adviseur zorg transformatie bij ECP Platform voor de InformatieSamenleving


Delen

Journalist

Related articles