European Media Partner

Het regeerakkoord – een wolf in schaapskleren voor de ondernemer

Het is een gekke tijd voor de ondernemer: een ongekende krapte op de arbeidsmarkt terwijl niet functionerende werknemers een grote belasting zijn voor met name het MKB.

Wat verandert nu door het regeerakkoord voor de ondernemer op het gebied van arbeidsrecht?

Edith Nordmann advocaat en managing partner van ACG International waarschuwt voor de zinsnede: “we verkleinen de verschillen tussen vast en flex”.  Dit heeft een enorme impact op ondernemingen die gebruik maken van tijdelijke contracten. In het in juni gepubliceerde SER MLT-advies was al te lezen dat het streven is om de tijdelijke contracten enkel toe te staan voor ziek&piek. 

“Nu, uit het regeerakkoord blijkt dat het SER MLT-advies door de regering als leidraad wordt gebruikt, is het voor de ondernemers van belang zich goed voor te bereiden”, signaleert Edith. “Oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten zullen behoorlijk beperkt worden en deze keer is het menens, dus denk maar niet dat het zo een vaart niet zal lopen.” 

Ook met betrekking tot de wijzigingen in de AWf-premies waarschuwt Edith dat het voor de ondernemers van belang is om zich goed te verdiepen in de gevolgen van de terugkeer van deze regeling welke vanwege coronacrisis tijdelijk werd opgeschort. “Aan het overwerk van meer dan 30% hangt een duur prijskaartje aangezien met terugwerkende kracht het hogere AWf-tarief van 7,20% wordt toegepast. En dat zullen ondernemers voelen als ze zich niet goed voorbereiden.”

Edith zegt: “Als je mij vraagt wat de nummer 1 tip is om ellende te voorkomen dan is het om zo spoedig mogelijk een Baseline Check uit te voeren. Wij zijn daar nu al mee bezig bij onze cliënten en dat levert enorm veel waardevolle inzichten op”. ACG International biedt deze gerichte controletool aan haar cliënten zodat zij weten waar ze staan, wat op orde is en waar en hoe ze aandacht aan moeten besteden om dure verrassingen te voorkomen. “Want tijdige voorbereiding bespaart veel financieel leed achteraf en dat is hier hard nodig”, aldus Edith.

Delen

Journalist

Related articles