European Media Partner

Het personeelstekort in de zorg terugdringen

3 vragen aan Char el Idrissi, HR Adviseur bij Adhoc Zorgt

 

Hoe kunnen we het personeelstekort in de zorg terugdringen?

 “De uitstroom is momenteel te hoog. Er moet dus meer geïnvesteerd worden in het zorgpersoneel. Het aanbieden van opleidingen en trainingen zorgt voor perspectief en draagt bij aan het boeien, maar ook het binden van personeel aan de organisatie.” 

 

Waar voldoet een goede zorgverlener aan?

Een goede zorgverlener is verplicht om de beste zorg te verlenen aan de cliënt. Hierbij volgt hij niet alleen de standaarden die voor zijn vakgebied gelden, maar wordt de focus vooral op het ‘ontzorgen’ gelegd. Denk hierbij niet alleen aan het ontzorgen van de cliënt, maar ook aan het ontzorgen van collega’s.”

  

Wat is de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking?

 “In de ouderenzorg komen er vaak genoeg probleemsituaties voor waarin een oudere, dementerende cliënt agressief wordt. De vaste medewerkers zijn vaak niet getraind om hiermee om te gaan. Mochten ze dat wel zijn, dan lopen ze vaak tegen het personeelstekort aan, waardoor ze zich het niet kunnen veroorloven veel tijd aan de cliënt te besteden, die de kwetsbare cliënt wel verdient. Expertise van verschillende disciplines biedt hier een uitkomst. Je moet zorgprofessionals trainen om ad hoc bij te springen als soortgelijke situaties zich voordoen. Door goed te overleggen met de verschillende professionals en het bieden van continuïteit, dus dezelfde zorgprofessional bij de cliënt plaatsen, worden herhalingen voorkomen en wordt er rust gebracht in de leefomgeving van de cliënt.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles