European Media Partner

‘Het kan niet anders, het moet anders’

Met de inzet van nieuwe zorgtechnologie proberen zorginstellingen zich te wapenen tegen de toenemende vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgmedewerkers.

In de wereld van ‘warme zorg’ is schermen met kille cijfers geen gemeengoed. Maar in dit geval ontkomt Jan-Kees van Wijnen, directeur Zorg en Behandeling bij de West-Brabantse zorginstelling tanteLouise, er eenvoudigweg niet aan. “Dat er, met alle uitdagingen waarvoor de sector staat, iets moet gebeuren, begrijpt iedereen. Om de zorg in de toekomst overeind te houden, moet de arbeidsproductiviteit substantieel omhoog. Dat kan door werkprocessen te verfijnen en met technologische ondersteuning het werk van zorgmedewerkers te verlichten.”


Jan-Kees van Wijnen, directeur Zorg en
Behandeling bij de West-Brabantse zorginstelling tanteLouise


Anders werken is het devies. Niet alleen, maar samen. Grenzen verkennen en waar nodig verleggen. Iedereen ziet die noodzaak, maar niet iedereen beweegt even snel. Met een cijfermatige onderbouwing hoopt Van Wijnen bij collega-zorginstellingen iets van de twijfel weg te nemen. “Toen wij jaren geleden het prototype van de heupairbag WOLK zagen, waren we ook niet meteen overtuigd. Maar we zagen wel de potentie. Het resultaat: de afgelopen twee jaar is het aantal heupfracturen bij onze verpleeghuisbewoners met maar liefst tachtig procent gedaald. Dat is gigantisch.”


Het gaat niet alleen om getallen. De zorginstelling hanteert steevast drie uitgangspunten waaraan elke innovatie moet voldoen. Allereerst moet die de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van leven van de cliënt bevorderen. “Aan die voorwaarde voldoet de heupairbag. Als je zo’n pijnlijke fractuur kunt voorkomen, scheelt dat enorm veel persoonlijk leed. Mensen die het overkomt revalideren moeizaam, zijn minder mobiel en daardoor nog afhankelijker. Een op de vier overlijdt binnen een jaar, de helft is blijvend invalide.”


Tweede uitgangspunt is dat de inzet van moderne technologie het werk van de zorgmedewerkers verlicht en vergemakkelijkt. Met andere woorden: de technologische ondersteuning moet niet alleen bijdragen aan het werkgeluk, ze moet ook tijdwinst opleveren. Van Wijnen: “Als we er vervolgens in slagen om die te verzilveren, helpt dat om de zorgkosten terug te dringen. Dat is de derde eis die we stellen. Het voorkomen van een fractuur bespaart niet alleen forse medische- en revalidatiekosten, we ontlasten er ook de ziekenhuizen mee. Ook onszelf scheelt het gemiddeld 200 zorguren per cliënt, tijd die we heel goed kunnen besteden aan andere taken.” 


De heupairbag is maar een van de vele vindingen die in het living lab van tanteLouise tot volle wasdom komt. Andere veelbelovende innovaties zijn de ontwikkeling van een futuristische bril waarbij met gebruik van Augmented Reality het aantal medicatiefouten fors wordt teruggebracht. De inzet van slim incontinentiemateriaal en een bril die het artsen en verpleegkundig specialisten mogelijk maakt om op afstand mee te kijken bij de behandeling of verzorging van een cliënt, leveren een significante tijdsbesparing op. 


De bereidheid om deze kennis met andere organisaties te delen, ook internationaal, is voor Van Wijnen vanzelfsprekend. “We staan tenslotte allemaal voor dezelfde uitdaging. Willen we de problemen die op ons afkomen het hoofd bieden, dan moeten we alle aanwezige kennis en denkkracht mobiliseren. Precies daarom zijn we Anders Werken gestart, waarbij we zoveel mogelijk andere zorgorganisaties uitnodigen om aan te haken. De beweging breidt zich uit als een olievlek. Want het besef groeit: het moet echt anders.”

Feit

Voorkomen is beter dan genezen. De medische kosten bij ernstig letsel na een val, bedragen nu al 1,3 miljard euro per jaar, aldus het RIVM. Over tien jaar, zo is de prognose, stijgt het aantal ouderen dat na een valincident op de spoedeisende hulp terechtkomt met ruim veertig procent.

Delen

Journalist

Marc Molenaars

Related articles