Weekly News

Hans de Boer, voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW ARCHIEF

‘Het is tijd is om weer extra budget vrij te maken voor investeringen’

De overheid moet opnieuw een prikkel voelen om te investeren. Het vrijmaken van budget is broodnodig om onze welvaart te houden. “Wij willen een meerjarig investeringsprogramma van 7,5 miljard op jaarbasis. Van daaruit kan een Next Level Investeringsfonds met een capaciteit van 100 miljard euro ontstaan voor de grote transities waar we voor staan.”

‘De digitalisering van onze industrie- en dienstverlening geeft een extra trekkende werking op buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen’

De afgelopen dertig jaar is het investeringspercentage van de totale collectieve uitgaven teruggezakt van dertig naar achttien procent. Dat gaat helaas niet de goede kant op. Willen we ervoor zorgen dat iedereen een fatsoenlijke baan houdt met een fatsoenlijk inkomen, dan is er onherroepelijk meer budget nodig om groei te stimuleren. Nieuwe investeringen moeten vrijgemaakt worden voor actuele topics als innovatie, digitalisering, mainports, duurzame energie, enzovoort. Voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW Hans de Boer roept de overheid op om een miljardenbedrag te mobiliseren voor concrete groeiprojecten.

 

Hoe staat het met ondernemersklimaat in de regio Randstad?

“Ik ben het eens met de observatie dat de Randstad van belangrijke ondernemersbetekenis is voor dit land. Toch wil ik ook opmerken dat dit land een mooie en evenwichtige opbouw kent in ons aanbod van diensten en industrie. De Randstad is van significante betekenis, maar je mag ook een slimme omgeving als Eindhoven niet uitvlakken. Heb je het over gas en energie, dan heb je het over Groningen, de regio Wageningen is landbouwtechnisch weer van grote betekenis.”

 

Elke regio heeft zijn eigen betekenis, maar ook op de site van VNO-NCW is er veel aandacht voor Randstedelijke thema’s als mainports Rotterdam en Schiphol.

“Als ik op handelsmissie in het buitenland de koopman uithang, dan begin ik altijd met de lijstjes waarin wij sterk zijn: we staan mondiaal heel vaak op nummer 1 of 2 als het gaat om belangrijke economische en maatschappelijke indicatoren, terwijl we op plaats 130 staan qua inwoneraantal. Dat we het economisch zo goed doen, komt mede door de ideale ligging aan de Europese delta. Tegelijkertijd heeft dat van doen met mentaliteit en ondernemerszin die met die ligging samenhangt. Wij zeggen: ‘We hebben niet alleen Rotterdam en Schiphol als mainport, maar ook een digitale mainport’. Tweederde van alle trans-Atlantische datakabels komen aan in Nederland. Daar komt nog bij dat we niet alleen puur inzetten op economische groei, maar dat we er tevens in zijn geslaagd om een urban sustainable delta te creëren. Vijftig jaar geleden was het drinkwater van Rotterdam onvoldoende geschikt om er thee van te zetten, nu zwemmen er weer zalmen in de Rijn.” 

 

Voorheen was groei vooral gericht op het fysiek groter maken van Schiphol of de haven van Rotterdam. Nu zie je dat naast fysieke ontwikkeling ook het slimmer maken van mainports een belangrijke groeifactor is. Wat voor rol speelt digitalisering daarbij?

“De digitalisering van onze industrie- en dienstverlening geeft een extra trekkende werking op buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Daarbij teken ik tegelijkertijd aan dat die ontwikkeling blijvend hand in hand moet gaan met fysieke mogelijkheden. Bijvoorbeeld om snel te kunnen reizen. Als je volop digitale kansen hebt, maar geen snelle reisverbindingen, dan houdt economische groei alsnog snel op. Daarnaast zijn we buitengewoon slim in het ontdekken van nieuwe digitale mogelijkheden. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met security-vraagstukken. Als ik de afslag neem bij Schiphol, dan is de luchthaven al bijna zo ver om te registreren: ‘Daar rijdt Hans de Boer, die komt hier vaker, heeft dus minder controle nodig’. Dat zijn digitale technieken die je bovendien prima naar het buitenland kunt exporteren.”

 

VNO-NCW heeft een visie op de toekomst van Nederland geformuleerd. Het begrip Next Level speelt daarin een grote rol. Wat zijn de highlights van dat programma?

“Nederland is echt een topland. Economisch en maatschappelijk spelen wij in de Champions League. Als het gaat om economische prestaties en ondernemerschap staan wij mondiaal in de top 5. Die topprestatie zien we ook terug in maatschappelijke factoren als geluk, het welzijn van kinderen en duurzaam ondernemerschap. Toch, als ik die parallel met de voetballerij mag doortrekken, er is ook een kans dat we de aansluiting met de top kwijtraken. Het investeringsdeel van de overheid staat elk jaar weer verder onder druk, terwijl we voor enorme transities staan, zoals de energietransitie. Wij denken dat het tijd is om weer extra budget vrij te maken voor investeringen in innovatie, digitalisering, mainports, security, enzovoort. Dat soort clusters verlangen nu weer extra aandacht. Het wordt anders wel erg schraal.”

 

Wat is het doel daarbij?

“Behoud van onze welvaart. Zorgen dat iedereen een fatsoenlijke baan houdt met een fatsoenlijk inkomen. Mensen willen zich ook in de toekomst kunnen ontplooien. Behoud van onze welvaart komt ook het integratieproces ten goede, integratie speelt zich immers voor een belangrijk deel af op de werkvloer. Vandaar, investeer in je productieve vermogen. Een groot deel daarvan ligt in de Randstad en Eindhoven, maar vergeet ook niet wat daaromheen ligt en verder nog gebeurt. Die mix maakt dat ons land zo’n goede uitgangspositie heeft voor verdere groei, maar dan moeten de bakens nu wel worden verzet.”

 

En dat betekent concreet?

“Wij willen een meerjarig extra investeringsprogramma van 7,5 miljard op jaarbasis op de Rijksbegroting. Dat moet echt een concreet bedrag worden waar een ‘hek’ om moet worden gezet om ervoor te zorgen dat de trend van steeds minder uitgaven aan groei gekeerd wordt. Ook hebben wij het voorstel gedaan voor oprichting van een investeringsfonds (NL Next Level Investment Fund) voor de financiering van private transitie-investeringen. Daarbij gaat het om een bedrag van circa 100 miljard euro de komende acht jaar. Beide bronnen zijn bedoeld om 10 tot 20 Next Level investeringsprogramma’s te bekostigen op het gebied van energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, circulaire economie, stedelijke vitaliteit en natuur.”

 

Tot slot dan: noemt u eens een concreet voorbeeld.

“Ik noem er graag twee. Er bestaan nu plannen voor het aanleggen van een warmtenetwerk in zowel Zuid-Holland als in groot Amsterdam. Daarbij kun je restwarmte gebruiken van de industrie voor de verwarming van huizen bijvoorbeeld. Dat project is financierbaar, rendabel en bovendien uitermate goed voor het milieu. Dat geld is op de markt op te halen, maar dan moet de overheid wel zijn nek uitsteken om mede garant te staan voor de ontwikkeling ervan. Een dergelijk uitdagend project trekt bovendien tal van bijeffecten aan van andere bedrijven. Het tweede project zit ook in de energiehoek. Er moet een grootschalig programma komen om per jaar 100.000 woningen energie- of bijna energieneutraal te maken. We zijn met woningbouwverenigingen en de bouwwereld in gesprek om daarnaar te kijken. Dat is een bijna haalbare kaart. Misschien dat de overheid daar nog een stukje subsidie op moet geven, maar dat kan in de bouwwereld in ieder geval een enorme werkgelegenheid opbrengen.”

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles