European Media Partner

Het belang van een leven lang ontwikkelen: de kennis van nu is snel verouderd

Door de steeds veranderende wereld kun je niet meer stilstaan in je ontwikkeling. Naast de upgrading van de gevraagde competenties in veel functies is er ook sprake van competentieveroudering en verdwijnen heel veel beroepen.

Deze competentieveroudering ontstaat omdat er door technologische en organisatorische veranderingen steeds nieuwe kennis en vaardigheden nodig zijn om je werk goed te kunnen doen. Maar daar is nog wat bijgekomen, waardoor de uitdagingen nog groter zijn geworden. In de afgelopen 15 jaar is de pensioengerechtigde leeftijd flink naar achteren geschoven, waardoor we veel langer onze competenties op peil moeten houden dan in het verleden. Of je nu besluit om je bij te scholen of juist om te scholen. Je moet je blijven ontwikkelen. 


Met scholing ontwikkel je niet alleen jezelf maar ook je bedrijf. Het volgen van een cursus of training is voor 39% van alle werkenden een stimulans om meer te leren op hun werk. Als deze kennis wordt toegepast en gedeeld heeft een groter deel van de werkenden in het bedrijf profijt van de gevolgde cursussen dan alleen de medewerkers die de cursus zelf hebben gevolgd. Zo blijkt dat als de helft van een team een opleiding heeft gevolgd, de productiviteit van hun teamgenoten die de opleiding nog niet heeft gevolgd, met 2,5% toeneemt (De Grip, 2021). 


Genoeg redenen om te investeren in scholing. Maar om scholing te volgen heb je ook geld nodig. Uit recente cijfers van de AWVN blijkt dat hier ook nog veel kansen liggen. Ruim 2,2 miljoen medewerkers beschikken over een persoonlijk ontwikkelbudget. In totaal investeren werkgevers € 1,5 miljard in scholing en ontwikkeling. Echter, dit bedrag wordt nog maar beperkt ingezet door werkenden. Ook bereikt het nog niet alle werkenden. Hoogopgeleiden maken er vaker gebruik van dan laagopgeleiden en mensen met een vast contract weer vaker dan zzp’ers en flexwerkers.  


Werkgevers investeren vooral in functiegerichte scholing. Daarnaast zijn er ook nog veel branchefondsen en regionale ontwikkelfondsen. Ook de landelijke overheid wil mensen stimuleren tot het blijvend ontwikkelen van de competenties. Daarvoor introduceert zij in 2022 het zogenaamde STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Met een jaarlijks bedrag van duizend euro kunnen burgers zelf de regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Of je nu werkzoekend bent, geen perspectief hebt om aan het werk te blijven in je huidige beroep of sector of intrinsiek gemotiveerd bent om over te stappen naar een andere sector waar veel banen zijn. Of je in loondienst bent of zzp’er, iedere burger kan hier een beroep op doen.  


Kortom: als het om scholing gaat zijn er genoeg initiatieven vanuit werkgevers, branches en overheid om dat financieel te stimuleren. Daarom mijn oproep aan alle burgers. Je kennis en competenties verouderen snel. Ontwikkel jezelf, je bent zelf aan zet. Maak daarbij gebruik van je ontwikkelbudget! 


Ria van ’t Klooster, directeur NRTO


Delen

Journalist

Related articles