European Media Partner

Grotere medewerkersbetrokkenheid door de coronacrisis?

De coronacrisis zorgt ervoor dat vraagstukken rondom medewerkersbetrokkenheid in een stroomversnelling raken. Tegen de uitdagingen die hierbij horen, zoals hoog verloop en gebrekkige kennisdeling, lopen HR professionals al een aantal jaren aan. De vraag is dan ook hoe we ervoor zorgen dat werknemersbetrokkenheid, nu maar, ook in de toekomst goed verloopt. Een jongere generatie werknemers verwacht steeds meer van zijn werkgever.

Medewerkers die goed in hun vel zitten presteren beter. “Maar daar is meer voor nodig, dan roepen: doe ‘ns vrolijk”, volgens Matthijs Steenveld, organisatiepsycholoog en auteur. “Organisatie die meewerken aan een grotere medewerkersbevlogenheid plukken daar de vruchten van.” Medewerkers die minder betrokken zijn en voelen bij de organisatie hebben een negatieve invloed op de sfeer, het personeelsverloop en de resultaten, aldus Steenveld. De werkcultuur kun je niet van boven af opleggen, die bepalen de medewerkers samen met het management. “Een baas die luistert naar zijn werknemers wekt hier niet alleen sympathie mee op, maar kan hiermee ook antwoorden vinden waar zijn organisatie tegen aan loopt, als wat maakt het werk de moeite waard? Hoe kunnen medewerkers zich ontwikkelen?”

 

Bevlogen medewerkers voelen zich uitgedaagd om zich te ontwikkelen op het werk. “Het biedt hen de mogelijkheid om te floreren.” Deze bevlogenheid gaat vaak samen met een hogere productiviteit. Uit het Global Happiness and Wellbeing Policy Report uit 2019 wordt een relatie gelegd tussen een hoge tevredenheid van medewerkers samen met een hogere productiviteit. Tevredenheid leidt niet alleen tot meer productiviteit maar ook tot onder andere minder verzuim en minder verloop. Ook leidt hogere medewerkersbetrokkenheid tot minder veiligheidsincidenten en burnouts. En tot meer innovatiekracht en duurzame inzetbaarheid. 

 

Al in de jaren dertig deed George Gallup onderzoek naar het menselijk welzijn en tevredenheid. Hij was één van de grondleggers van de vele duizenden onderzoeken en artikelen die zijn gepubliceerd over het welzijn van de mens. In het onderzoek van Gallup, dat adviezen en analyses geeft om leiders en organisaties te helpen met hun problemen, ‘State of the Global Workspave’ uit 2017 blijkt dat maar 15% van de werknemers enthousiast is over zijn werk en zich verbonden voelt met zijn werk en werkplek. Hoe komt het dat het percentage zo laag is? In verschillenden onderzoeken van Gallup komt naar voren dat weerstand tegen veranderingen in bedrijven een terugkerend thema is en dat je medewerkers hierin goed moet meenemen. Bedrijven en instituties hebben laten zien dat meegaan met technologische veranderingen, de globalisatie en de verwachtingen van jonge medewerkers moeilijk zijn. Zij moeten inzien dat bijvoorbeeld traditionele rolverdelingen en gebrek aan groeimogelijkheden en inspraak obstakels kunnen worden voor de motivatie van de medewerkers en daarmee de productiviteit.

 

Zeker, door de huidige situatie waar we nu in zitten wordt er veel gevraagd van werkgevers en werknemers op afstand en is vertrouwen en goede communicatie tussen beide noodzakelijker dan ooit. Betrokken zijn bij het werk wordt er niet gemakkelijker opgemaakt nu we allemaal thuis werken, maar online verbindingen leggen, een luisterend oor bieden en kennisdeling stimuleren, kunnen de eerste stappen zijn in de juiste richting voor een grotere werknemersbetrokkenheid. Voor nu, maar ook zeker voor de toekomst.

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles