European Media Partner

Groter draagvlak en een betaalbare energietransitie door samenwerking

In Nederland is men heel goed in het bedenken van innovaties. Tegelijkertijd heeft Nederland ook de capaciteit om deze innovaties te ontwikkelen en te produceren, maar wordt dit in de praktijk niet altijd gedaan. Onder andere doordat het vaak ontbreekt aan de benodigde voorwaarden om van een goed idee een product te maken. 

“En daar mag nog wel meer tijd, energie en natuurlijk geld ingestoken worden”, vertelt Richard Verbree, lid van het Topteam van de Topsector Energie en bestuurslid van de Nederlandse Verwarmingsindustrie en Binnenklimaat Nederland.  “Ik heb veel geloof in de Nederlandse maakindustrie. Laten we minder slepen met al die grondstoffen over de wereld. Het is namelijk hartstikke goed voor het milieu als we het ontwerpen en maken van energiebesparende en duurzame installaties in Nederland doen, want dat zorgt voor een veel lagere footprint.”


Bovendien zag je door de coronapandemie dat Aziatische landen grondstoffen niet konden leveren en hier in West- Europa enorme tekorten ontstonden, gaat Verbree verder. “Problemen in de supply chain en producten die moeilijk verkrijgbaar waren zorgden voor problemen in ons eigen land, maar ook in andere landen in Europa. En dat is jammer, want we zijn zeker hier in Nederland prima in staat om zelf producten te bedenken én te maken. Echter, het is gemakkelijk om te innoveren, maar om er dan vervolgens echt een product van te maken en deze in productie te brengen vereist samenwerking in bijvoorbeeld een consortium waar de grote bedrijven de kleine innovatieve bedrijven op weg helpen.”


In de praktijk lukken innovaties niet altijd. “Het is dus zaak om juist die kansrijke innovaties eruit te halen. Wetenschappers, bedrijven en de uitvinders moeten daarvoor goed samenwerken om te zorgen dat innovaties ook successen kunnen worden, bijvoorbeeld door proeftuinen te realiseren. Hier worden innovaties getest en financieel gestimuleerd door bedrijven. Als Topsector is het onze core-business om dit maximaal mogelijk te faciliteren. Helaas staan banken, zeker nu, niet altijd te springen om te investeren in risicovolle innovaties. Gelukkig zijn er allerlei subsidieregelingen om innovaties tot bloei te laten komen en grote bedrijven die bereid zijn om te investeren. En dat is noodzakelijk, want zeker innovaties in de energietransitie helpen om de doelstellingen te bereiken.”


De innovaties helpen niet alleen de doelstellingen te bereiken, maar zorgen ook nog eens voor een kostenreductie. Verbree: “Zo willen we de gebouwde omgeving elektrificeren, door middel van elektrische laadpalen voor de deur en zonnepanelen op het dak. Maar de opbrengst op het netwerk moet wel in balans zodat je niet met een tekort of overschot op het netwerk hebt. En er kan al zoveel meer dan de meesten denken, innovatie gaat zoveel verder dan een warmtepomp of een zonnepaneel. Nu zijn er allerlei intelligente systemen, vanwege de sterke IT-sector die wij hebben, die bijvoorbeeld warmteverliezen per woning kunnen detecteren. Door te kijken waar warmte verloren gaat kan dit uiteindelijk een kostenreductie van wel veertig procent opleveren.”


De energietransitie is een feit, besluit Verbree. Tegelijkertijd hebben we een enorm tekort aan technisch personeel. "Dit zorgt ervoor dat installaties moeten worden gesimplificeerd. Installaties moeten eenvoudig te installeren zijn en eenvoudig in gebruik te zijn. Hoe meer mensen ook een stapje zetten in hun eigen privé, hoe meer draagvlak er komt." Iedereen wil verduurzamen, maar niet iedereen wil uitkijken op windmolens. Hoe ga je dat oplossen? 


"Ik zou graag willen zien dat industrieterreinen als energiehubs gaan dienen. Je voorkomt weerstand van de mensen, hebt de ideale omstandigheden en kan de energietransitie hiermee ook nog eens versnellen door de grotere oppervlakten op industrieterreinen waar energie opgewekt kan worden. Een contingenten aanpak vanuit de overheid is daarbij naar mijn mening gewenst. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het isoleren van woningen. Door te kijken bij welk type woningen de vloer geïsoleerd zou moeten worden en deze door middel van data te selecteren kunnen isolatiebedrijven vervolgens met een goede propositie de woningen gaan isoleren. Dit kan niet alleen een versnelling opleveren in het behalen van de energiedoelstellingen, maar ook een kostenreductie.” 


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles