European Media Partner

Grip op goede zorg met Abena

De gezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging. Nederland vergrijst en de vraag naar zorg stijgt. Daardoor ontstaat er druk op de budgetten en zal het tekort aan zorgpersoneel alleen maar toenemen. En hoe kan de kwaliteit van zorg gegarandeerd worden? 


“Door deze uitdagingen zijn we anders gaan denken, vertelt Rob Basjes, Algemeen Directeur Abena Nederland. “We zijn een belangrijke partner in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat betekent dat we niet alleen symptomen bestrijden, maar vooral kijken naar de oorzaak van een probleem. Wij zijn al lang niet meer enkel een leverancier van producten voor continentiezorg, infectiepreventie, huidverzorging en facilitair. Onze kennis en kunde gaat verder, het gaat over hoe we belangrijke zorgproblemen samen met zorgprofessionals kunnen oplossen.” Door anders te denken, anders te werken en daarvoor is innovatie hét kernwoord.


Een van de meest tijdrovende werkzaamheden in de zorg is continentiezorg. Circa negentig procent van de bewoners op verpleeghuisafdelingen is incontinent. Basjes: “Vier jaar geleden hebben wij daarom slim incontinentiemateriaal ontwikkeld. Met accurate metingen dankzij geïntegreerde sensoren in het incontinentiemateriaal kan de zorgmedewerker de cliënt op basis van realtime data op het juiste moment verschonen: niet onnodig te vroeg en niet als het te laat is. Implementatie bij zorginstellingen heeft laten zien dat natte bedden met 76% zijn afgenomen en het aantal verschoningen gereduceerd is met 30%. Zorgmedewerkers besparen zo 28% van hun tijd en cliënten ervaren minder onnodig schaamtegevoel en meer welbevinden.” Het slimme incontinentiemateriaal van Abena is inmiddels bij meerdere zorginstellingen succesvol geïmplementeerd en is ook onderdeel van het project Anders Werken.  


“Bij Abena staan we voor samen werken aan grip op goede zorg en zijn we nauw betrokken bij problemen en uitdagingen van de zorg. Alleen zo kunnen er oplossingen worden gevonden”, gaat Basjes verder. “Door onszelf af te vragen waar de zorgmedewerkers van een verpleeghuis of thuiszorg wakker van liggen. En vervolgens hier niet alleen een theoretische oplossing voor te bedenken, maar het ook echt te gaan doen. Wat als dat natte bed – dat als vanzelfsprekend wordt gezien - kan worden voorkomen? Ik wil iedereen uitnodigen om hierover het gesprek met ons aan te gaan. En goed na te denken over preventie en hoe je daarmee tijd en kosten kan besparen.”


Ga voor meer informatie naar zorg.abena.nl 


Delen

Journalist

Related articles