European Media Partner

Goed geventileerde ruimten zorgen voor een betere gezondheid

Verschillende onderzoeken wijzen uit dat goede ventilatie op scholen de leerprestaties met wel twintig procent kan verbeteren. De leerlingen en leraren kunnen zich beter concentreren en kunnen daardoor meer en beter werk leveren. 

“Vier factoren liggen aan een gezonde ruimte ten grondslag”, vertelt Wouter Wijma, Voorzitter Binnenklimaat Nederland. “Licht, geluid, temperatuur en gezonde toevoer van lucht. Komt er voldoende daglicht in de ruimte, is de ruimte stil genoeg en hoe zit het met de toevoer van verse lucht? Wanneer een kantoor naast de snelweg ligt kunnen de medewerkers niet even snel een raampje openzetten. Het geluid neemt dan enorm toe en vervolgens komt er daardoor ook nog eens lucht binnen vol met fijnstof. Bovendien gaat er op die manier ook nog heel veel warmte verloren. Warmte die terug gewonnen kan worden.”


Door de coronacrisis is er op kantoren en scholen niet heel veel verbeterd wat betreft de ventilatie. En dat is jammer, gaat Wijma verder. “Iedereen moest ineens vanuit huis werken of thuis les volgen met als gevolg dat de kantoren en scholen leegstonden. Helaas werd er met name aandacht geschonken aan het inrichten van de kantoren op de anderhalve meter afstand en niet aan de ventilatie. Op de scholen ontstonden wel grote problemen. De ventilatie is op veel scholen slecht georganiseerd. De scholen krijgen het nog niet goed voor elkaar om hier verandering in te brengen. Dat komt deels doordat er een gebrek aan geld is. De overheid geeft op dit moment dertig procent subsidie aan scholen om te verduurzamen, waar goede ventilatie onder valt. De andere zeventig procent kunnen vooral de grote gemeenten als Amsterdam gemakkelijk bijdragen, maar minder financieel draagkrachtige gemeenten kunnen dit niet. In die gemeenten worden scholen dan ook niet of nauwelijks geholpen. Daarnaast heersen er veel verschillende meningen omtrent ventilatie. Ook in de ventilatiebranche zelf. Zo heeft adviseur A oplossing X, maar draagt adviseur B oplossing Y aan. En geen enkele school is natuurlijke hetzelfde, dus zijn er ook verschillende oplossingen mogelijk.”


Het is helaas nooit één partij die zorg draagt voor goede ventilatie. “Het is een spel tussen installatieadviseur, bouwkundig aannemer, installateur, fabrikant en opdrachtgever. Waar we nu tegenaan lopen, vooral in de scholen, is dat er geen actie is ondernomen wat betreft ventilatie toen het kon. Na de eerste lockdown werd duidelijk dat op heel veel scholen de ventilatie verbeterd moet worden, doordat het rondkrijgen van de subsidies moeizaam verloopt is er uiteindelijk nog weinig veranderd. En ventilatie is niet tastbaar. Je ziet het niet, maar het is cruciaal. Niet alleen voor de leerlingen, ook voor de leraren. Zo vloog een lerares mij eens in de armen van blijdschap (pre COVID-19, red.) omdat de school goede ventilatie geïnstalleerd kreeg en zij geen last meer had van hoofdpijn tijdens het lesgeven.”


Niet alleen in scholen, maar ook in nieuwbouw huizen zou goede ventilatie de standaard moeten worden, besluit Wijma. “Helaas gebeurt alles nu volgens het bouwbesluit en dus volgens de regels, maar in de praktijk is dat onvoldoende. Huizen worden steeds beter geïsoleerd en worden ook steeds compacter. Als we onze ventilatie daar niet op aanpassen dan blijft de mens allergieën voor onder andere huisstofmijt en huisdieren verder ontwikkelen. En goede ventilatie is cruciaal voor onze gezondheid, in deze periode, maar zeker ook voor in de toekomst.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles