European Media Partner

Glastuinbouw wil zuiverder spuiwater

Zonder water geen glastuinbouw. Aan de voorkant moet er voldoende zoet water beschikbaar zijn, ook in droge perioden, om de planten in de kassen te begieten. En aan de achterkant moet het spuiwater dat de sector gebruikt en afvoert, geen overvloed aan gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Ondertussen heeft de glastuinbouw sinds 1 januari vorig jaar te maken met een zuiveringsplicht. En die regeling betekent dat drainagewater gezuiverd moet worden voorafgaand aan de lozing op het riool of het oppervlaktewater. Een minimum van 95 procent van de gewasbeschermingsmiddelen die het spuiwater bevat, moet worden verwijderd.

Rest de vraag: hoe? Er zijn verschillende technieken daartoe beschikbaar, waaronder oxidatieprocessen, gebruik van ozon en ultraviolette straling. Alledrie de technieken hebben hun eigen kwaliteiten, en bovendien hun eigen energieverbruik. Het KWR onderzoeksinstituut komt in een studie tot de conclusie dat een combinatie van de drie technieken eigenlijk het beste resultaat oplevert. Zo kunnen gebruikers inderdaad komen tot een gemiddeld zuiveringsrendement van meer dan 95 procent, zelfs bij een lage UV-transmissie van 11 procent. Belangrijk hierbij om te melden, is dat het gaat om een gemiddeld rendement. De technieken zijn nog niet in staat om een zuiveringsrendement te halen van meer dan 95 procent voor afzonderlijke gewasbeschermingsmiddelen. 


Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles